Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2019-2020

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου 2019.

Βρείτε ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων εδώ.

Χειμερινό εξάμηνο

Λογ 590Υ - Θεωρία Λογοτεχνίας και Μέθοδοι Έρευνας
Διδάσκουσα: Ρουπακιά Λυδία

This course will familiarize students with important concepts and trends in literary and cultural theory. It aims at offering students the necessary tools in order to approach texts critically and engage in original thought. A short selection of literary works drawn from American and English writing will be studied alongside the theoretical works, in order to elucidate theoretical approaches and focalise arguments. The course will also offer guidance and instruction in research methodology and critical writing; it will be streamlined to target the students’ needs in view of the dissertation they are required to submit as part of the MA.

Λογ 516: Θέματα στην Πρώιμη Σύγχρονη Λογοτεχνία και Κουλτούρα
Διδάσκουσα: Ευφροσύνη Μποτονάκη

This course is going to examine English literary texts of various genres that reveal the dominant ideological, political and cultural trends of the English Renaissance. We will study sixteenth century sonnets and trace the development of lyric poetry in the next century, focusing especially on the concept of love. Political ideas, with particular emphasis on the debates over the rights of kings, are going to be explored through plays by Shakespeare and theoretical treatises on the subject. The study of autobiographical texts of various kinds (diaries, memoirs, poems etc.) will illustrate the impact of the Renaissance humanism and the Reformation on the emerging at the time notions of the self. Students will learn how to use electronic databases like EEBO (Early English Books Online), and a number of bibliographical sources for their research. Emphasis and guidance will also be given on the use of the University library and its printed book collection—an extremely useful, but almost forgotten in our days, skill that all students should master at this level.

 

Εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Βρείτε ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου εδώ.

Λογ 560 Εθνοτικές Σπουδές
Διδάσκουσα: Σοφία Εμμανουηλίδου

This course highlights the importance of ethnic literature in relation to the shared ideals of democracy, freedom, equality etc. in the U.S. We will investigate key historical events and political crises that influenced ethnic writers and their writings. We will examine themes and debates in the field of critical ethnic studies including race, class, gender, land rights, and cultural practices. The course will demonstrate how ethnic literature provides critiques of the mainstream and how it puts forward a claim for self-identification. Our focus will be on the thought processes of African Americans, Chicanas/os and American Indians, but there will also be sections of identity-formation theories where students will consider concepts related to the spatio-temporal and environmental hermeneutics of being. Class assignments include: attendance/in-class discussions, oral presentations, and an analytical essay.

Λογ 521 Θεατρικά Έργα, Κοινωνία, Πολιτισμός
Διδάσκουσα: Έλση Σακελλαρίδου (Ομότιμη Καθηγήτρια)

This drama course will be based on theatrical texts written during the turbulent times before and after the turn of the millennium. Originating in various Anglophone countries and cultures these plays respond to either recent war experiences or civic violence, exposing the devious socio-political and military practices and their repercussions on social ethics and civil life. Parameters such as gender, race and ethnicity will also be central in the discussion of issues of identity and power. Beyond the ideological perspective the course will also focus on the various aesthetic forms and methods chosen by the playwrights to approach their thematic material, ranging from the reworking of Greek myth to materialist criticism and multimedia technology.


Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα μαθήματα του χειμερινού εξάμηνου ξεκινούν στις 8 Οκτωβρίου 2018.

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Οι φοιτητές/τριες του ΔΜΣ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές θα παρακολουθήσουν τα εξής δύο μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Λογ 590Υ - Θεωρία Λογοτεχνίας και Μέθοδοι Έρευνας, διδάσκων: Ρουπακιά Λυδία

Λογ 510Ε - Λογοτεχνικά Κινήματα Ι:  Σχοινά Μαρία

Εαρινό Εξάμηνο  2018-2019

Οι φοιτητές/τριες του ΔΜΣ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές θα παρακολουθήσουν τα εξής δύο μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Λογ 570E Σπουδές Φύλου, διδάσκουσα: Δόμνα Παστουρματζή

Λογ 598E Διεπιστημονικότητα και Λογοτεχνία, διδάσκουσα: Τατιανή Ραπατζίκου


Για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 το ΜΔΕ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές θα είναι πλήρους φοίτησης.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Λογ 560Ε - Εθνοτικές Σπουδές, διδάσκων: Καλογεράς Γεώργιος

Λογ 569Ε - Ειδικά Θέματα Ι: Σύγχρονη Βρετανική Γραφή: Άτομο και Κοινωνία, διδάσκουσα: Ρουπακιά Λυδία

Λογ 590Υ - Λογοτεχνική Θεωρία και Κριτική, διδάσκων: Καναράκης Ιωάννης

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Λογ 500Ε - Μείζονες Συγγραφείς, διδάσκουσα: Κροντήρη Τίνα

Λογ 521Ε - Θεατρικά Έργα, Κοινωνία, Πολιτισμός, διδάσκουσα: Δέτση Ζωή

Λογ 591Υ - Μέθοδοι και Εργαλεία Έρευνας, διδάσκουσα: Στεφανίδου Αναστασία

Και θα ξεκινήσουν τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας:

Λογ 600 - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία


Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στη Δομή.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail