Διεύθυνση Προγράμματος

Πρόεδρος και Διευθύντρια

 Κατερίνα Νικολαΐδου

H Κατερίνα Νικολαΐδου είναι Πρόεδρος και Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος Διερμηνείας και Μετάφρασης.  Είναι Καθηγήτρια του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος του ίδιου Τμήματος, έχει Μ.Α. στη Θεωρητική Γλωσσολογία και Διδακτορικό στη Φωνητική από το Πανεπιστήμιο του Reading στη Μ. Βρετανία. Διδάσκει μαθήματα στο χώρο της Φωνητικής, Φωνολογίας, Φωνολογικής Ανάπτυξης και Διδασκαλίας της Προφοράς. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια και έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας (Reading University, Queen Margaret University College, Edinburgh). Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φωνητικής και Γλωσσικής Ανάπτυξης. Εκπονεί έρευνα στο χώρο της πειραματικής φωνητικής στο φυσιολογικό και παθολογικό λόγο, της φωνολογικής κατάκτησης στη μητρική και ξένη γλώσσα, καθώς και της μεθοδολογίας διδασκαλίας της προφοράς. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού (Ευρώπη και ΗΠΑ) και της Ελλάδας. Έχει  δημοσιεύσει εργασίες που συμπεριλαμβάνουν την επιμέλεια έκδοσης βιβλίων/πρακτικών συνεδρίων, άρθρων σε διεθνή περιοδικά, σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών συλλόγων, υπήρξε αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρίας Φωνητικής (International Phonetic Association) από το 2011 έως το 2015 καθώς και γραμματέας της ίδιας Εταιρίας από 2003 έως το 2011. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του Μόνιμου Συμβουλίου για την Οργάνωση του Διεθνούς Κογκρέσου Φωνητικών Επιστημών από το 2011 έως το 2015. Διετέλεσε Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για δύο θητείες κατά τα έτη 2014-2018.

Διεύθυνση Προγράμματος: Σεπτεμβριος 2020-

Επικοινωνία: knicol@enl.auth.gr


Προηγούμενοι Διευθυντές/τριες

 Σίμος Γραμμενίδης

Ο Σίμος Γραμμενίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο Θεωρία Μετάφρασης – Μεταφρασεολογία. Είναι διδάκτορας Θεωρητικής και Τυπικής Γλωσσολογίας [ειδίκευση Αντιπαραβολική Γλωσσολογία και Μετάφραση] του πανεπιστημίου Paris VII – Denis Diderot. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως επίσης και σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την γλωσσολογία της εκφοράς και τη μετάφραση, τη θεωρητική προσέγγιση της μεταφραστικής πράξης, τη σχέση μεταξύ πολιτισμού και μετάφρασης, την απόδοση της ορολογίας της μετάφρασης και την ιστοριογραφία της μετάφρασης. Έχει συγγράψει δύο βιβλία και 60 περίπου εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος και συν-συγγραφέας ενός ηλεκτρονικού ακαδημαϊκού συγγράμματος [Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της Μετάφρασης, καθώς και ο επιστημονικά υπεύθυνος της έρευνας «Καταγραφή της μεταφρασεολογικής έρευνας στον ελληνόφωνο χώρο και δημιουργία online διαδικτυακής Bιβλιογραφικής Βάσης Πληροφοριών». Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και είχε, επίσης, την επιστημονική επιμέλεια για την ελληνική έκδοση βιβλίων μεταφρασεολογικού ενδιαφέροντος.
Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας, ιδρυτικό μέλος του International Network of Translation and Interpreting Studies Associations (INTISA) και υπήρξε για τρείς θητείες Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διεύθυνση Προγράμματος: Ιανουάριος 2014 - Αύγουστος 2020

Επικοινωνία: simgram@frl.auth.gr


 Κάριν Μπόκλουντ-Λαγοπούλου

Η Κάριν Μπόκλουντ-Λαγοπούλου γεννήθηκε στη Σουηδία. Σπούδασε ξένες γλώσσες και συγκριτική γραμματολογία στο Πανεπιστήμιο του Colorado, ΗΠΑ και απέκτησε το διδακτορικό δίπλωμα το 1976. Το 1981 διορίστηκε στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, διδάσκοντας μεσαιωνική λογοτεχνία και θεωρία λογοτεχνίας. Συνέβαλε σημαντικά στην ίδρυση του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης το 2003. Ήταν Διευθύντρια του προγράμματος μέχρι το 2013 και συμμετείχε ως ομιλήτρια στη διδασκαλία των μαθημάτων διερμηνείας μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2015. Σήμερα είναι Ομότιμη Καθηγήτρια και παράλληλα με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ασχολείται με μετάφραση και γλωσσική επιμέλεια μεταφράσεων. Έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία για τη μεσαιωνική αγγλική λυρική ποίηση (2002) και πολλές μελέτες για θέματα μεσαιωνικής φιλολογίας, λαϊκής κουλτούρας και θεωρίας λογοτεχνίας σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Λαγόπουλο, δημοσίεψαν το 2016 Θεωρία σημειωτικής: η παράδοση του Ferdinand de Saussure (αγγλική έκδοση το 2020).

Διεύθυνση Προγράμματος: 2004 - Δεκέμβριος 2013

Επικοινωνία: boklund@enl.auth.gr


Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail