Δομή Προγράμματος Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και η παρακολούθηση των μαθημάτων υποχρεωτική.

Η βαθμολογική κλίμακα για όλα τα μαθήματα είναι μηδέν (0) έως δέκα (10). Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6).

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΠΜ
Διερ 1-202 Θεωρητικές προσεγγίσεις της διερμηνείας 3 4
Διερ 2-102 Πρακτικά θέματα διερμηνείας 1 (τεχνικές λήψης σημειώσεων, ορθοφωνία και σωματική έκφραση, θεματολογία συνεδρίων, δεοντολογία επαγγέλματος) 2 2
Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 1 – επιλέγονται τουλάχιστον 2 μαθήματα
Διερ 3-100 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 1, αγγλικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-200 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 1, γαλλικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-300 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 1, γερμανικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-400 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 1, ιταλικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-500 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 1, ισπανικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-600 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 1, ρωσικά προς ελληνικά 3 6
Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων 1 – επιλέγονται τουλάχιστον 3 μαθήματα
Διερ 3-000 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα 1 2 4
Διερ 3-010 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα 1 2 4
Διερ 3-020 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα 1 2 4
Διερ 3-030 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα 1 2 4
Διερ 3-040 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην ιταλική γλώσσα 1 2 4
Διερ 3-050 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην ισπανική γλώσσα 1 2 4
Διερ 3-060 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στη ρωσική γλώσσα 1 2 4
Μαθήματα Β΄ εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΠΜ
ΔιΜε 2-131 Ζητήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 1 3 4
ΔιΜε 2-125 Πρακτικά θέματα διερμηνείας 2 (Τεχνικές λήψης σημειώσεων, ορθοφωνία και σωματική έκφραση, θεματολογία συνεδρίων, δεοντολογία επαγγέλματος) 2 2
Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 2 – επιλέγονται τουλάχιστον 2 μαθήματα
Διερ 3-101 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 2, αγγλικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-201 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 2, γαλλικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-301 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 2, γερμανικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-401 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 2, ιταλικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-501 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 2, ισπανικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-601 Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία 1, ρωσικά προς ελληνικά 3 6
Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων 2 – επιλέγονται τουλάχιστον 3 μαθήματα
Διερ 3-001 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα 2 2 4
Διερ 3-011 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα 2 2 4
Διερ 3-021 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα 2 2 4
Διερ 3-031 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα 2 2 4
Διερ 3-041 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην ιταλική γλώσσα 2 2 4
Διερ 3-051 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην ισπανική γλώσσα 2 2 4
Διερ 3-061 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στη ρωσική γλώσσα 2 2 4
Μαθήματα Γ΄ εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΠΜ
ΔιΜε 2-132 Ζητήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 2 3 2
Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 3 – επιλέγονται τουλάχιστον 2 μαθήματα
Διερ 3-102 Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 3, αγγλικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-202 Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 3, γαλλικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-302 Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 3, γερμανικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-402 Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 3, ιταλικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-502 Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 3, ισπανικά προς ελληνικά 3 6
Διερ 3-602 Διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία 3, ρωσικά προς ελληνικά 3 6
Αντίστροφη διερμηνεία - επιλέγεται 1 μάθημα
Διερ 3-105 Αντίστροφη διερμηνεία, ελληνικά προς αγγλικά 3 4
Διερ 3-205 Αντίστροφη διερμηνεία, ελληνικά προς γαλλικά 3 4
Διερ 3-305 Αντίστροφη διερμηνεία, ελληνικά προς γερμανικά 3 4
Διερ 3-405 Αντίστροφη διερμηνεία, ελληνικά προς ιταλικά 3 4
Διερ 3-505 Αντίστροφη διερμηνεία, ελληνικά προς ισπανικά 3 4
Διερ 3-605 Αντίστροφη διερμηνεία, ελληνικά προς ρωσικά 3 4
Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων 3 – επιλέγονται τουλάχιστον 3 μαθήματα
Διερ 3-002 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα 3 2 4
Διερ 3-012 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα 3 2 4
Διερ 3-022 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα 3 2 4
Διερ 3-032 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα 3 2 4
Διερ 3-042 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην ιταλική γλώσσα 3 2 4
Διερ 3-052 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στην ισπανική γλώσσα 3 2 4
Διερ 3-062 Ανάπτυξη διερμηνευτικών δεξιοτήτων στη ρωσική γλώσσα 3 2 4
Μαθήματα Δ΄ εξαμήνου
Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ω/Ε ΠΜ
Διερ 9-510 Πρακτική Άσκηση - 10
Διερ 9-520 Διπλωματική Εργασία - 20

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail