Δομή Προγράμματος Σπουδών

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ώρες/εβδομάδα ECTS
Μετ 1-301 Αρχές Μεταφρασεολογίας 3 5
Μετ 5-001 Ελληνική Γλώσσα 1 3 5
Μετ 6-002 Τεχνολογία Πληροφορικής 1 (Ηλεκτρονικά Μεταφραστικά Εργαλεία) 3 5
Μετάφραση Γενικών Κειμένων 1 (επιλέγονται δύο: Αγγλικά και μια άλλη γλώσσα)
Μετ 4-101 από Αγγλικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-201 από Γαλλικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-301 από Γερμανικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-401 από Ιταλικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-501 από Ισπανικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-601 από Ρωσικά προς Ελληνικά 3 5
Ασκήσεις Αντίστροφης Μετάφρασης (επιλέγεται ένα)
Μετ 4-111 από Ελληνικά προς Αγγλικά 3 5
Μετ 4-211 από Ελληνικά προς Γαλλικά 3 5
Μετ 4-311 από Ελληνικά προς Γερμανικά 3 5
Μετ 4-411 από Ελληνικά προς Ιταλικά 3 5
Μετ 4-511 από Ελληνικά προς Ισπανικά 3 5
Μετ 4-611 από Ελληνικά προς Ρωσικά 3 5

Σύνολο

18 30

Μαθήματα Β΄ εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ώρες/εβδομάδα ECTS
Μετ 6-003 Τεχνολογία Πληροφορικής 2 (Ηλεκτρονικά Μεταφραστικά Εργαλεία) 2 3
ΔιΜε2-135 Ειδικά Επιστημονικά Θέματα 2 2
Μετάφραση Γενικών Κειμένων 2 (επιλέγονται δύο: Αγγλικά και μια άλλη γλώσσα)
Μετ 4-102 από Αγγλικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-202 από Γαλλικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-302 από Γερμανικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-402 από Ιταλικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-502 από Ισπανικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-602 από Ρωσικά προς Ελληνικά 3 5
Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση 1 (επιλέγονται δύο: Αγγλικά και μια άλλη γλώσσα)
Μετ 4-103 από Αγγλικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-203 από Γαλλικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-303 από Γερμανικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-403 από Ιταλικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-503 από Ισπανικά προς Ελληνικά 3 5
Μετ 4-603 από Ρωσικά προς Ελληνικά 3 5
Αντίστροφη Μετάφραση Γενικών Κειμένων 1 (επιλέγεται ένα)
Μετ 4-112 από Ελληνικά προς Αγγλικά 3 5
Μετ 4-212 από Ελληνικά προς Γαλλικά 3 5
Μετ 4-312 από Ελληνικά προς Γερμανικά 3 5
Μετ 4-412 από Ελληνικά προς Ιταλικά 3 5
Μετ 4-512 από Ελληνικά προς Ισπανικά 3 5
Μετ 4-612 από Ελληνικά προς Ρωσικά 3 5

Σύνολο

19 30

Μαθήματα Γ΄ εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ώρες/εβδομάδα ECTS
Μετ 1-302 Διαχείριση Ορολογίας 3 6
Μετ 1-420 Το επάγγελμα του Μεταφραστή - Μεταφραστική Δεοντολογία 3 3
Μετ 1-520 Σύγχρονες Μεταφραστικές Πρακτικές 3 4
Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση 2 (επιλέγονται δύο: Αγγλικά και μια άλλη γλώσσα)
Μετ 4-104 από Αγγλικά προς Ελληνικά 3 6
Μετ 4-204 από Γαλλικά προς Ελληνικά 3 6
Μετ 4-304 από Γερμανικά προς Ελληνικά 3 6
Μετ 4-404 από Ιταλικά προς Ελληνικά 3 6
Μετ 4-504 από Ισπανικά προς Ελληνικά 3 6
Μετ 4-604 από Ρωσικά προς Ελληνικά 3 6
Αντίστροφη Μετάφραση Ειδικών Κειμένων 2 (επιλέγεται ένα)
Μετ 4-113 από Ελληνικά προς Αγγλικά 3 5
Μετ 4-213 από Ελληνικά προς Γαλλικά 3 5
Μετ 4-313 από Ελληνικά προς Γερμανικά 3 5
Μετ 4-413 από Ελληνικά προς Ιταλικά 3 5
Μετ 4-513 από Ελληνικά προς Ισπανικά 3 5
Μετ 4-613 από Ελληνικά προς Ρωσικά 3 5

Σύνολο

15 30

Μαθήματα Δ΄ εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS
Μετ 9-510 Πρακτική Άσκηση 10
Μετ 9-520 Διπλωματική Εργασία 20

Σύνολο

30

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail