Κατεύθυνση Διερμηνείας

Διερμηνεία ονομάζεται η προφορική απόδοση προφορικού λόγου από μία γλώσσα σε μία άλλη.

Σκοπός της Κατεύθυνσης Διερμηνείας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση διερμηνέων συνεδρίων.

Η διερμηνεία συνεδρίων είναι:

  • η ταυτόχρονη διερμηνεία, η οποία προϋποθέτει τον αντίστοιχο εξοπλισμό (καμπίνες, ακουστικά, μικρόφωνα), όταν ο διερμηνέας μεταφράζει τον ομιλητή καθώς αυτός μιλά,
  • η διαδοχική διερμηνεία, όταν ο ομιλητής μιλά για κάποια λεπτά (συνήθως όχι περισσότερα από είκοσι), ο διερμηνέας κρατά σημειώσεις και μεταφράζει, αφού διακόψει ή σταματήσει ο ομιλητής,
  • η ψιθυριστή διερμηνεία, όταν ο διερμηνέας κάθεται δίπλα σε ένα ή δύο συνέδρους που δε γνωρίζουν τη γλώσσα και μεταφράζει ψιθυριστά και επίσης ταυτόχρονα με τον ομιλητή.

Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης Διερμηνείας αποκτούν δεξιότητες στη θεωρία και δεοντολογία της διερμηνείας, τη μεθοδολογία έρευνας, τη διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία, την ιστορία της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη πολιτική οικονομία και τις πολιτικές επιστήμες, καθώς και δεξιότητες υψηλού επιπέδου στις γλώσσες εργασίας τους.

Οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία του επαγγέλματος μέσω πρακτικής άσκησης που συνεπάγεται προετοιμασία και συμμετοχή σε διερμηνεία εκδηλώσεων για τουλάχιστον πέντε ημέρες εργασίας. Τέλος, αποκτούν ερευνητική εμπειρία μέσω της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail