Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση (τοποθέτηση), συνεπάγεται 300 ώρες εργασίας, κατά προτίμηση σε μεταφραστικό γραφείο. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού του προγράμματος ή εγκεκριμένων εκπαιδευτών. Μετά το πέρας της, οι φοιτητές υποβάλλουν ατομικό φάκελο με έκθεση πεπραγμένων και τα σχόλια των εκπαιδευτών τους. Η πρακτική άσκηση αποτελεί το δεύτερο βήμα για την ομαλή ένταξη του υποψήφιου μεταφραστή στην αγορά, δίνοντας του τη δυνατότητά να εργαστεί σε πραγματικές συνθήκες και να εφαρμόσει όσα έχει διδαχθεί μέσω προσομοίωσης. Η έκθεση πεπραγμένων βαθμολογείται χωριστά από δύο διδάσκοντες του Π.M.Σ. και ο μέσος όρος συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, το Πρόγραμμα συνεργάζεται με μεταφραστικά γραφεία της Ελλάδας και του εξωτερικού (Lexicon, Glwssima & Wehrheim, OETLI, Flanderlex, Hogarth Worldwide, ORCO, Intertranslations, Kentro Metafrasis kai Diermineias), καθώς με επαγγελματικούς και ερευνητικούς φορείς, εφημερίδες και οργανώσεις (Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Εφημερίδα Μακεδονία, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης, Περιοδικό Δημοσιογραφία, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης).

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail