Προσομοίωση Συνεδρίων

Η «προσομοίωση συνεδρίων» αποτελεί μια από τις πιο αγαπητές δραστηριότητες στη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διερμηνείας και πραγματοποιείται κυρίως στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Στην ουσία πρόκειται για ένα μίνι συνέδριο διάρκειας 3-4 ωρών, το οποίο διοργανώνεται όπως ένα κανονικό συνέδριο. Επιλέγεται δηλαδή ένα γενικό θέμα που αντιστοιχεί στη διδακτέα θεματολογία, καταρτίζεται το πρόγραμμα του συνεδρίου και οι διδάσκοντες/ουσες αναλαμβάνουν ρόλους ομιλητών/τριών, οι οποίοι εκπροσωπούν συνήθως υπαρκτούς φορείς διαφόρων χωρών. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές και φοιτήτριες αναλαμβάνουν τη διερμηνεία του συνεδρίου εργαζόμενοι/ες υπό «πραγματικές» συνθήκες εργασίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προσομοίωση συνεδρίων μεταξύ άλλων εδώ.

21/05/2021

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στις νέες και στους νέους

Πρόγραμμα


19/12/2018

Η γυναίκα και ο κόσμος της εργασίας

Πρόγραμμα

Βίντεο: Απόστολος Καρακάσης


30/11/2018

Quo vadis Europa? Μετανάστευση και Εθνικισμός - Εθνικιστικοί Λόγοι στην Ευρώπη του 21ου αιώνα

Πρόγραμμα

Φωτογραφίες/Βίντεο: Απόστολος Καρακάσης


31/01/2017

Διεθνής Μετανάστευση: Η Ανθρωπότητα σε Κρίση Θεσμών και Αξιών

Πρόγραμμα


18/11/2016

Τα πολλαπλά πρόσωπα της γυναίκας

Πρόγραμμα


07/05/2014

Φοιτητές για μια Πράσινη Ελλάδα

Πρόγραμμα


04/12/2014

Μετανάστευση - Η νέα πραγματικότητα του 21ου αιώνα

Πρόγραμμα


1/02/2013

Προβλήματα και προκλήσεις της σύγχρονης οικονομίας

Πρόγραμμα


07/12/2012

Μετανάστευση - Η νέα πραγματικότητα του 21ου αιώνα

Πρόγραμμα


09/11/2012

Επικίνδυνες Ουσίες σε Προϊόντα Οικιακής Χρήσης

Πρόγραμμα


11/06/2012

Φοιτητές για μια Πράσινη Ελλάδα

Πρόγραμμα


19/10/2010

Περιβαλλοντική Πολιτική και Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας


03/04/2009

Περιβαλλοντική Πολιτική και Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail