Υλικό άσκησης άλλων φορέων

European Comission - Speech Repository

Συλλογή ομιλιών με διαφορετική θεματολογία και ύφος. Περιλαμβάνονται αυθεντικές ομιλίες από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς καθώς παιδαγωγικό υλικό (ομιλίες από έμπειρους διερμηνείς της ΕΕ και από εκπαιδευτές/τριες διερμηνέων. Η συλλογή εμπεριέχει ομιλίες στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, σε κάποιες από τις γλώσσες των υποψήφιων μελών της ΕΕ, καθώς και στα αραβικά, κινεζικά και ρωσικά.

Speechpool

 Ιστοσελίδα με ομιλίες που βοηθούν τους διερμηνείς να βελτιώσουν τόσο τις γλωσσικές τους δεξιότητες, όσο και τις δεξιότητες διερμηνείας. Οι ομιλίες έχουν παραχθεί από φοιτητές/τριες για φοιτητές/τριες.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail