Υλικό άσκησης του ΔΠΜΣ

Τίτλος: Alternative energy sources
Περιγραφή: About ways of producing energy that are less destructive for the environment
Τομέας: Περιβάλλον
Γλώσσα: Αγγλικά 
Επίπεδο: Αρχάριο
Διάρκεια: 3:38 
Ομιλήτρια: Καθ. Karin Boklund-Λαγοπούλου
Λέξεις-κλειδιά: electricity, carbon dioxide, grennhouse gases, sources of energy, solar pannels, wind energy, hydroelectric power
Κείμενο ομιλίας: δείτε εδώ


Τίτλος: Ban on smoking
Περιγραφή: On the prohibition of smoking in public places
Τομέας: Υγεία
Γλώσσα: Αγγλικά
Επίπεδο: Αρχάριο
Διάρκεια: 3:21
Ομιλήτρια: Καθ. Karin Boklund-Λαγοπούλου
Λέξεις-κλειδιά: cardiovascular disease, cancer, emphysema, passive smoking
Κείμενο ομιλίας: δείτε εδώ


Τίτλος: Brussels airport
Περιγραφή: On getting around at Brussels airport 
Τομέας: Μεταφορικά μέσα, ταξίδια
Γλώσσα: Αγγλικά
Επίπεδο: Αρχάριο
Διάρκεια: 3:04
Ομιλήτρια: Καθ. Karin Boklund-Λαγοπούλου
Λέξεις-κλειδιά: check-in, departure hall, airline, airport authorities
Κείμενο ομιλίας: δείτε εδώ


Τίτλος: Cats versus dogs
Περιγραφή: About the animals that people keep as pets and the strong preference that some owners show for either dogs or cats
Τομέας: Ζώα
Γλώσσα: Αγγλικά
Επίπεδο: Αρχάριο
Διάρκεια: 3:03
Ομιλήτρια: Καθ. Karin Boklund-Λαγοπούλου
Λέξεις-κλειδιά: pet, pet owner, cat lovers, dog lovers
Κείμενο ομιλίας: δείτε εδώ


Τίτλος: Climate change
Περιγραφή: On the United Nations conference on climate change in Copenhagen, 2009
Τομέας: Περιβάλλον
Γλώσσα: Αγγλικά
Επίπεδο: Αρχάριο
Διάρκεια: 3:27
Ομιλήτρια: Καθ. Karin Boklund-Λαγοπούλου
Λέξεις-κλειδιά: climate change, rising temperature, greenhouse gases, fossil fuels, coal, oil, global warming, drought, polar icecaps, level of the oceans, emissions
Κείμενο ομιλίας: δείτε εδώ


Τίτλος: Continuing education
Περιγραφή: About the need to adopt our school system to respond to changing social needs
Τομέας: Εκπαίδευση
Γλώσσα: Αγγλικά
Επίπεδο: Αρχάριο
Διάρκεια: 3:21
Ομιλήτρια: Καθ. Karin Boklund-Λαγοπούλου
Λέξεις-κλειδιά: continuing education, life-long learning, Ministry of Education, labour market, specialty, institution, critical thinking, skills
Κείμενο ομιλίας: δείτε εδώ


Τίτλος: Indian tribes of Amazon
Περιγραφή: On the reasons why the Brazilian government agency that deals with indigenous people, FUNAI, has recently changed its policy with respect to contacting these tribes 
Τομέας: Κοινωνικά ζητήματα
Γλώσσα: Αγγλικά 
Επίπεδο: Αρχάριο
Διάρκεια: 3:40
Ομιλήτρια: Καθ. Karin Boklund-Λαγοπούλου
Λέξεις-κλειδιά: Amazon Basin, tributaries, natural resources, timber, rubber, Indians, biological defense, infectious disease, epidemics, indigenous people, tribes
Κείμενο ομιλίας: δείτε εδώ


Τίτλος: Parking in Thessaloniki
Περιγραφή: A suggestion on how to solve the parking problem in Thessaloniki and other cities
Τομέας: Κοινωνικά ζητήματα
Γλώσσα: Αγγλικά
Επίπεδο: Αρχάριο
Διάρκεια: 3:01
Ομιλήτρια: Καθ. Karin Boklund-Λαγοπούλου
Λέξεις-κλειδιά: traffic, city, streets, pedestrians, underground parking, City Council
Κείμενο ομιλίας: δείτε εδώ


Τίτλος: Pension plans
Περιγραφή: On pension plans and problems in Europe
Τομέας: Κοινωνικά ζητήματα
Γλώσσα: Αγγλικά 
Επίπεδο: Αρχάριο
Διάρκεια: 3:44
Ομιλήτρια: Καθ. Karin Boklund-Λαγοπούλου
Λέξεις-κλειδιά: birth rate, social welfare system, demographic changes, pension, health care, pension fund, triple bypass, open-heart surgery
Κείμενο ομιλίας: δείτε εδώ


Τίτλος: Raising children in Greece
Περιγραφή: About the low birth rate in Greece, the possible reasons for it and some steps that could be taken to encourage families to have more children
Τομέας: Κοινωνικά ζητήματα
Γλώσσα: Αγγλικά
Επίπεδο: Αρχάριο
Διάρκεια: 3:18
Ομιλήτρια: Καθ. Karin Boklund-Λαγοπούλου
Λέξεις-κλειδιά: birth rate, patriotism, child care facilities, public education, health care, public services
Κείμενο ομιλίας: δείτε εδώ


Τίτλος: Saint Agnes and the giant of Cornwall
Περιγραφή: A local legend from a village in Cornwall
Τομέας: Μύθοι, μυθοπλασία
Γλώσσα: Αγγλικά
Επίπεδο: Αρχάριο
Διάρκεια: 3:13
Ομιλήτρια: Καθ. Karin Boklund-Λαγοπούλου
Λέξεις-κλειδιά: Celtic, legend, mythology, Cornwall 
Κείμενο ομιλίας: δείτε εδώ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail