Υποδομές

Χώροι διδασκαλίας

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιούνται σε αίθουσες διδασκαλίας που διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (υπολογιστές, προβολείς, διαδραστικοί ψηφιακοί πίνακες, κ.λπ.). Στα εργαστήρια μετάφρασης και πληροφορικής, κάθεφοιτητής/τρια έχει στη διάθεσή του/της υπολογιστή με εμπορικό λογισμικό, αλλά και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο (ταχύτητα Τ1), μεταφραστικές μνήμες και λοιπά μεταφραστικά εργαλεία, καθώς και μεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικών πόρων.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα πραγματοποιούνται στους εξής χώρους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και ομάδες:

α) στη νησίδα πληροφορικής της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 103, νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής: 21 υπολογιστές, 22 άδειες Déjà Vu X2 (2012-2017), 21 άδειες Swordfish, 20 άδειες SDL Trados Studio 2014 και μεταφραστικά εργαλεία που προσφέρονται δωρεάν.

β) στη νησίδα του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (, : 20 υπολογιστές, 2 PC Servers, 1 PC διακομιστής αντιγράφων ασφαλείας, 1 PC Web Server, 1 Cisco Router 3600, 1 θύρα Cisco Switch 24, 4 3Com Switch 8 port, 1 θύρα HP Hub 16, 1, PowerMac G4, 3 εκτυπωτές, 10 άδειες SDL Trados Studio 2014),

γ) στη νησίδα του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (αιθ. Α, υπόγειο νέου κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής): 10 υπολογιστές, 6 άδειες SDL Trados, 1 διαδραστικός πίνακας, 1 τηλεόραση με DVD player, προβολέας.

Χώροι άσκησης (εκτός ωρών διδασκαλίας)

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την αίθουσα του εργαστηρίου Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (αίθουσα 308β, ν.κ.: 15 υπολογιστές, μεταφραστικά εργαλεία), τη νησίδα υπολογιστών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (αιθ. Α, νέα πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής: 15 υπολογιστές, μεταφραστικά εργαλεία) και την αίθουσα 314 (ν.κ. της Φιλοσοφικής Σχολής) του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (14 υπολογιστές). Οι αίθουσες βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών από τις 9.00 έως τις 18.00, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Βιβλιοθήκες

Τα Τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαθέτουν πλούσιες βιβλιοθήκες. Οι φοιτητές έχουν δωρεάν πρόσβαση στις βιβλιοθήκες των Τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Σε όλες τις βιβλιοθήκες, υπάρχει ένας πολύ υψηλός αριθμός γενικών και εξειδικευμένων, μονόγλωσσων και δίγλωσσων λεξικών. Ο κατάλογος των βιβλίων και περιοδικών που διαθέτουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα, η κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς και άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail