ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

Το ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση έχει ως στόχο τη σύνδεση της διδακτικής θεωρίας με τη διδακτική πράξη για τη διδασκαλία των γλωσσικών στοιχείων και την οργανική ενσωμάτωση της λογοτεχνίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση με στόχο την προώθηση της μη ρητής διδασκαλίας της γλώσσας, αλλά και την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία μαθητών Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, το νέο ΔΜΣ στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών μέσων για την εκμάθηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Το ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που διαρκεί τρία εξάμηνα (18 μήνες).

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ λειτουργίας του Προγράμματος.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail