Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, 4 εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά και 2 επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Επίσης, θα πρέπει να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή να δημιουργήσει Φάκελο Εργασιών, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 90.

 

Οι επιτυχόντες και επιτυχούσες στο ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση για το 2020-2022 θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα που αναγράφονται παρακάτω.

Ο χρόνος και τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα ανακοινωθεί αργότερα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα καταρτιστεί. Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Χειμερινό εξάμηνο

ΕΚΠ 570Υ Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας με διδάσκουσα την κ. Μ. Ματθαιουδάκη.

ΕΚΠ 593Υ Μέθοδοι Έρευνας με διδάσκουσα την κ. Μ. Δημητρακοπούλου.

ΕΚΠ 511Υ Εκμάθηση και Διδασκαλία με Χρήση Τεχνολογίας με διδάσκοντα τον κ. Αθ. Καρασίμο.

 

Εαρινό εξάμηνο

ΕΚΠ 501Υ Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση με διδάσκουσα την κ. Αικ. Κίτση.

ΕΚΠ 512E Εκμάθηση / Διδασκαλία μέσω Σχεδιασμού Ιστοσελίδων, Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων και Φορητής Τεχνολογίας με διδάσκοντες την κ. Χ. Γιτσάκη και τον κ. Αθ. Καρασίμο. 

ΕΚΠ 516E Εικονικά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Εκμάθηση με διδάσκουσες τις κ. Τ. Ραπατζίκου και Δ. Φελέκη.

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Χειμερινό εξάμηνο

Συγγραφή διπλωματικής εργασίας / φακέλου εργασιών

 

 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος θα παρακολουθήσουν δύο από τα ακόλουθα τρία μαθήματα επιλογής:

ΕΚΠ 512Ε - Εκμάθηση / Διδασκαλία μέσω Σχεδιασμού Ιστοσελίδων, Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων και Φορητής Τεχνολογίας, με διδάσκοντες τους: Γιτσάκη Χριστίνα, Καρασίμο Αθανάσιο, Παζίνα Μιχάλη

ΕΚΠ 515Ε - Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκμάθηση και Διδασκαλία, με διδάσκοντα τον κ. Christopher Lees

ΕΚΠ 516Ε - Εικονικά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Εκμάθηση, με διδάσκουσα τη κ. Ραπατζίκου Τατιανή

 

Για τα Σάββατα του χειμερινού εξαμήνου ισχύουν οι ακόλουθες ημερομηνίες:

 • 6/10/2018, 13/10/2018, 20/10/2018, 3/11/2018 δια ζώσης
  10/11/2018 εξ αποστάσεως
   
 • 24/11/2018, 1/12/2018 δια ζώσης
  8/12/2018 εξ αποστάσεως
   
 • 15/12/2018, 22/12/2018 δια ζώσης
  12/1/2019 εξ αποστάσεως
   
 • 19/1/2019, 26/1/2019 δια ζώσης

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος θα εκπονήσουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή το Φάκελο Εργασιών:

ΕΚΠ 600 - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή

ΕΚΠ 601 - Φάκελος Εργασιών

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 το ΜΔΕ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση θα λειτουργήσει ως μερικής φοίτησης, σύμφωνα με την επιλογή των φοιτητών/τριών.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Σάββατο πρωί και απόγευμα.

Για τα Σάββατα του χειμερινού εξαμήνου ισχύουν οι ακόλουθες ημερομηνίες:

 • 7/10/2017, 14/10/2017, 21/10/2017 δια ζώσης
  4/11/2017 εξ αποστάσεως
   
 • 11/11/2017, 25/11/2017 δια ζώσης
  2/12/2017 εξ αποστάσεως
   
 • 9/12/2017, 16/12/2017 δια ζώσης
  13/1/2018 εξ αποστάσεως
   
 • 20/1/2018, 27/1/2018, 3/2/2018 δια ζώσης

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος μερικής φοίτησης θα παρακολουθήσουν τα εξής δύο υποχρεωτικά μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

ΕΚΠ 570Υ - Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, διδάσκουσες:  Αγαθοπούλου ΕλένηΑλεξίου ΘωμαήΣουγάρη Αρετή

ΕΚΠ 593Υ - Μέθοδοι Έρευνας, διδάσκουσες:  Αναστασιάδου ΣοφίαΦωτιάδου Γεωργία

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος μερικής φοίτησης θα παρακολουθήσουν δύο υποχρεωτικά μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

ΕΚΠ 501Υ - Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, συντονίστριες: Κίτση-Μυτάκου Αικατερίνη, Ραπατζίκου Τατιανή

ΕΚΠ 511Υ - Εκμάθηση και Διδασκαλία με Χρήση Τεχνολογίας, διδάσκουσα: Ζιάκα Ιωάννα

 

Για τα Σάββατα του εαρινού εξαμήνου ισχύουν οι ακόλουθες ημερομηνίες:​

 • 24/2/2018, 3/3/2018, 10/3/2018, 17/3/2018 δια ζώσης
  31/3/2018 εξ αποστάσεως
   
 • 21/4/2018 δια ζώσης
  28/4/2018 εξ αποστάσεως
   
 • 5/5/2018, 12/5/2018 δια ζώσης
  19/5/2018 εξ αποστάσεως
   
 • 2/6/2018, 9/6/2018, 16/6/2018 δια ζώσης

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στη Δομή.

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail