Φάκελος Εργασιών

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. 

O Φάκελος Εργασιών έχει έκταση 16.000-18.000 λέξεις και υποβάλλεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου (α) του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και (β) του επόμενου ακαδημαϊκού έτους για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Συστήνουμε στους φοιτητές/ριες που επιθυμούν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές σε πιο θεωρητική κατεύθυνση της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας να επιλέξουν τη διπλωματική εργασία. 

Οι προδιαγραφές για Φάκελο Εργασιών βρίσκονται διαθέσιμες εδώ.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail