Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας

Ο Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1987. Προσφέρει μαθήματα αγγλικής και αγγλόφωνης λογοτεχνίας και πολιτισμού καθώς και λογοτεχνικής και πολιτισμικής θεωρίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων, ερευνητικών δραστηριοτήτων και επιστημονικών δράσεων, ο  Τομέας επιδιώκει να διασφαλίσει στις φοιτήτριες και φοιτητές του μια υψηλού επιπέδου γνώση στα αντικείμενα που θεραπεύει και να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, μέσα από τη μελέτη της Αγγλικής λογοτεχνίας και πολιτισμού, ο Τομέας προσφέρει στους/στις αποφοίτους εμπειρία στην ανάγνωση κειμένων (γραπτών, προφορικών, πολιτισμικών, ηλεκτρονικών) και εξοικείωση με εξειδικευμένη γνώση σχετική με την παραγωγή πολιτισμικών δομών και ταυτοτήτων που μπορεί να μεταβιβαστεί και να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικούς τομείς πέραν της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης.

Ο Τομέας αποτελείται από έξι (6) μέλη με ειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα όπως: Aγγλική Λογοτεχνία του 16ου και 17ου αιώνα,  Αυτοβιογραφική γραφή, Αγγλικός Ρομαντισμός,  Φιλελληνισμός, Αγγλο-Ιταλικές Λογοτεχνικές και Πολιτισμικές Σχέσεις (18ος και 19ος αιώνας), Γοτθική λογοτεχνία (18ος και 19ος αιώνας),  Μοντερνισμός, Ρεαλισμός, Σπουδές Φύλου και Σεξουαλικότητας, Φεμινιστική Θεωρία και Κριτική, Θεωρίες Σωματικότητας, Αγγλική και Αγγλόφωνη λογοτεχνία του 20ού και 21ου αιώνα, Μετα-αποικιοκρατία με έμφαση στο μεταμοντέρνο, τις εθνοτικές, φυλετικές και έμφυλες ταυτότητες, Θεωρίες (μετα)κίνησης, Σύγχρονο Βρετανικό Θέατρο, Διαμεσολαβητικό Θέατρο, Παράσταση και/ως Πολιτισμός, Εθνοτικές σπουδές, Διαπολιτισμική πρόσληψη,  Διασπορά και Ταυτότητα στον Αγγλόφωνο κόσμο.  

Ο Τομέας  θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη διάδοση της αγγλικής και της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού σε ένα ευρύ κοινό μέσα στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Τμήματος,  καθώς και την  προώθηση της δια βίου μάθησης μέσα από συνέδρια, ημερίδες, βιβλιοπαρουσιάσεις, εθελοντικά εργαστήρια, επιμορφωτικά σεμινάρια και συνεργασίες με φορείς και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Ο Τομέας αποσκοπεί στο να προωθήσει την εξέλιξη των μελών του στην ακαδημαϊκή έρευνα, στις δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών, στην κινητικότητα, στη δραστηριοποίηση σε εθνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες που προωθούν τη γνώση και τη δημιουργικότητα.

Η ΔΔ έχει έκταση 80.000-100.000 λέξεις. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται το κυρίως κείμενο, καθώς και αποσπάσματα-παραδείγματα, σημειώσεις και η βιβλιογραφία. Δεν περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, τυχόν επίμετρα, ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής, κ.τ.λ.
H οργάνωση του κειμένου και η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να είναι σύμφωνη με το ακαδημαϊκό ήθος και να ακολουθεί τον τύπο που ορίζεται στο MLA Manual of Style, στο Chicago Manual ή στο APA Style. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail