Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας

O Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε στην παρούσα του μορφή το 1987. Κύριος στόχος του είναι η μελέτη και έρευνα στον χώρο της Αμερικανικής λογοτεχνίας και πολιτισμού.

Ο Τομέας εξειδικεύεται στη διδασκαλία και έρευνα του Αμερικανικού Μοντερνισμού και Μεταμοντερνισμού, Εθνοτικές Σπουδές και Μετανάστευση, Σπουδές του Αμερικανικού Νότου, Σπουδές Φύλου, Λαϊκή Κουλτούρα, Αμερικανικός Κινηματογράφος και Τηλεόραση, Αμερικανική Αβάντ-Γκαρντ, Αμερικανικό Γοτθικό Μυθιστόρημα, Πειραματικό Θέατρο, Αφρικανο-Αμερικανική Λογοτεχνία και Θέατρο, Επιστημονική Φαντασία, Κυβερνοκουλτούρα/Κυβερνοπάνκ, ΄Εντυπη και Ψηφιακή λογοτεχνική παραγωγή.

Ο Τομέας θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την επικοινωνία του με την ευρύτερη κοινωνία την οποία επιτυγχάνει μέσω της διοργάνωσης ημερίδων και διεθνών συνεδρίων, της έκδοσης μονογραφιών και συλλογικών τόμων στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και της συμμετοχής του σε ομιλίες που οργανώνονται σε δημοτικές βιβλιοθήκες. Το εθνικό και διεθνές προφίλ του Τομέα ενισχύεται περαιτέρω μέσω της ενεργής δραστηριοποίησης των μελών του στις ακόλουθες εταιρείες, όπως Η Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου, Η Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών (ΗΕLAAS), Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών (EAAS), Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Πρώιμων Αμερικανικών Σπουδών (EEASA), Η Εταιρεία Πολυ-Εθνοτικών Σπουδών: στην Ευρώπη και στην Αμερική (MESEA), το Φόρουμ Σπουδών του Αμερικανικού Νότου κ.ά.

 

Η ΔΔ έχει έκταση 80.000-100.000 λέξεις. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται το κυρίως κείμενο, καθώς και αποσπάσματα-παραδείγματα, σημειώσεις και η βιβλιογραφία. Δεν περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, τυχόν επίμετρα, ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής, κ.τ.λ.
H οργάνωση του κειμένου και η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να είναι σύμφωνη με το ακαδημαϊκό ήθος και να ακολουθεί τον τύπο που ορίζεται στο MLA Manual of Style, στο Chicago Manual ή στο APA Style. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail