Τομέας Μετάφρασης & Διαπολιτισμικών Σπουδών

O Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών, ο πλέον νεοσύστατος Τομέας Σπουδών του Τμήματος, ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό τη διεύρυνση των ερευνητικών και διδακτικών αντικειμένων του Τμήματος αλλά και τη διευκόλυνση της διαδικασίας σύνδεσης του Τμήματος Αγγλικής με την αγορά εργασίας. Ένας από τους βασικούς λόγους για την ίδρυσή του υπήρξε η βούληση να ικανοποιηθεί η ανάγκη πλήθους φοιτητών/τριών που ενδιαφέρονταν για σπουδές στη Μεταφρασεολογία και ήταν αναγκασμένοι/ες να αναζητούν ανάλογα Προγράμματα Σπουδών στο εξωτερικό. Έτσι, με μια ικανοποιητική διάρθρωση γνωστικών αντικειμένων στη θεωρία και την πρακτική της μετάφρασης και διερμηνείας καθώς και των πολιτισμικών σπουδών, από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του (Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005) και έπειτα, ο Τομέας στοχεύει στη δημιουργία νέων, καλά καταρτισμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα καλύπτουν το κενό στο χώρο της έρευνας, της διδασκαλίας αλλά και της πρακτικής της μετάφρασης στην Ελλάδα και θα συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι της γλωσσομάθειας, της διάδοσης της πληροφορίας και της διαπολιτισμικότητας.

Ο Τομέας παρέχει τη δυνατότητα σπουδών στο δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

 

Η ΔΔ έχει έκταση 80.000-100.000 λέξεις. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται το κυρίως κείμενο, καθώς και αποσπάσματα-παραδείγματα, σημειώσεις και η βιβλιογραφία. Δεν περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, τυχόν επίμετρα, ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής, κ.τ.λ.
H οργάνωση του κειμένου και η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να είναι σύμφωνη με το ακαδημαϊκό ήθος και να ακολουθεί τον τύπο που ορίζεται στο MLA Manual of Style, στο Chicago Manual ή στο APA Style. 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail