Παλαιότερα Προγράμματα

1995-2008

  • Θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία
  • Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
  • Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός

ΦΕΚ4/Β’/11-1-1995, 482/Β’/24-6-96, 994/Β’/1-12-1995, 989/Β’/31-10-1996, 644/Β’/26-6-1998, 1073/Β’/30-8-2000, 1649/Β’/10-11-2006

2008 έως 2014

  • Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
  • Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας
  • Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
  • Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός

ΦΕΚ703/B/2008

2014-2016

  • Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
  • Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας
  • Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμοί

ΦΕΚ2191/B/2014

2016-2018

  • Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας
  • Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
  • Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές

ΦΕΚ2017/B/4-7-2016