Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία μαθημάτων στο ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης

Mon, 15/07/2019

 

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για τη διδασκαλία των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20. Πρόκειτα για τα μαθήματα:

  • Μετ 4-113 Αντίστροφη Μετάφραση Ειδικών Κειμένων 2 από Ελληνικά προς Αγγλικά
  • Μετ 4-404 Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση 2 από Ιταλικά προς Ελληνικά

Υποβολή φακέλων υποψηφιότητας έως 6 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Επισυνάπτονται οι σχετικές προκηρύξεις:

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements