Π.Μ.Σ. "Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία"

Thu, 11/07/2019

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία».

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 9-20 Σεπτεμβρίου 2019
Εξετάσεις ακ. έτους 2019-2020: 8 και 9 Οκτωβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα: http://pms.hist-arch.uoi.gr/

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Other Announcements