Επιτυχόντες/ούσες για εισαγωγή στην ειδίκευση διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Tue, 16/07/2019

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ειδίκευση διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements