ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» 2019-2020

Mon, 19/08/2019

 

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" (ΦΕΚ 2936/20.07.2018, τ. B') για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, βάσει των διατάξεων του Ν.4485/2017. Το εν λόγω ΠΜΣ εστιάζει στην καλλιέργεια και στην παροχή εξειδίκευσης στο δημιουργικό πεδίο των νέων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης με χρήση αποκλειστικά ψηφιακών μέσων (ψηφιακές τέχνες / τέχνες των νέων μέσων), όπως αυτές θεμελιώνονται στο δημιουργικό υπόβαθρο παραδοσιακών μορφών τέχνης (εικαστικά, χαρακτική, γλυπτική, αλλά και μουσική / ηχητική παραγωγή), αλλά διαφοροποιούνται και αναπτύσσονται κατεξοχήν και αποκλειστικά με την ενσωμάτωση της διαρκώς εξελισσόμενης ψηφιακής διαδραστικής και οπτικοακουστικής τεχνολογίας.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» (στα αγγλικά: «Audiovisual Arts in the Digital Age»). Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους υποψηφίους προς ένταξη.

Η συνολική χρονική διάρκεια σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εξαμηνιαίες εκπαιδευτικές ενότητες (modules) οι οποίες κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών, ενώ στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας (Β' φάση) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://avarts.ionio.gr/ada/enroll/ έως 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Επίσημος Ιστοχώρος:
http://avarts.ionio.gr/ada

Αναλυτική Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:
https://avarts.ionio.gr/ada/v2/gr/call/

Πρόγραμμα Σπουδών:
https://avarts.ionio.gr/ada/v2/gr/studies/curriculum/#2019

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας:
https://avarts.ionio.gr/ada/v2/gr/studies/regulation/

Επικοινωνία: τηλ. 26610 87861, Fax: 26610 87866, e-mail: avarts.ada@ionio.gr.

 

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Other Announcements