Υποτροφίες Τουρκίας για προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές, ακ. έτους 2021-22 (20.2.2021)

Mon, 18/01/2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Τουρκίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, που αφορά σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 2ου (Master’s) & 3ου κύκλου (PhD).

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Other Announcements