3η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ

Fri, 22/01/2021

3η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών ερευνητριών/των.

Συννημένα: 
Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements