Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης της έρευνας σε τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών – Ίδρυμα Gerda Henkel

Wed, 17/02/2021

 

Το Ίδρυμα Gerda Henkel, με στόχο την υποστήριξη της έρευνας στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών και την ενίσχυση ανερχόμενων ερευνητών και ερευνητριών στη Γερμανία και στο εξωτερικό, διαθέτει μια σειρά προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή υποτροφιών και χρηματοδότησης ερευνητικού projects.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Other Announcements