Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας Δωρεάς Ε. Σίμου για το ακαδ έτος 2021-2022

Wed, 17/02/2021

 

Ανακοινώθηκε από το Τμήμα Κληροδοτημάτων Α.Π.Θ. χορήγηση – κατόπιν επιλογής – μίας  (1) υποτροφίας εξωτερικού, από τα έσοδα της Δωρεάς στη Μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο Παρίσι (Γαλλία) στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 

Παρασκευή, 2 Απρίλιος 2021 - 2:00 pm

Σχετικά έγγραφα:

97ΘΙ46Ψ8ΧΒ-ΥΓΚ Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας Δωρεάς Ε. Σίμου

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Other Announcements