Διαδικτυακά σεμινάρια Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ

Thu, 01/04/2021

 

Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων κατά το εαρινό εξάμηνο 2021 σε ποικίλα γλωσσολογικά θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου http://ling-lab.lit.auth.gr/ στο Δραστηριότητες/Activities.

 

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Other Announcements