Εικονική ξενάγηση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης για τους φοιτητές του ΔΠΜΣ

Mon, 07/06/2021

Την Τρίτη 15/06/21, 10.45-14.20, οι φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διερμηνείας και Μετάφρασης», κατεύθυνση Μετάφρασης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης μία εικονική ξενάγηση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση της ΓΔ, της ροής εργασιών της μεταφραστικής υπηρεσίας και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθώς και πληροφορίες για θέματα Ορολογίας, Πρακτικής Άσκησης και εργασίας στη ΓΔ ως free-lance.

Στην εικονική ξενάγηση συμμετέχουν 18 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη ενώ το Ελληνικό Τμήμα της ΓΔ Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπροσωπούν τρεις μεταφραστές και ο προϊστάμενος του Τμήματος.

Συντονισμός εκδήλωσης για το ΔΠΜΣ: Ελπίδα Λουπάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα.

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 
Announcements