Άλλες Ανακοινώσεις

Master Class with Artemis Alexiadou (Tuesday, March 19, 2019)

14/03/2019

12:00 - 13:00: Professor Artemis Alexiadou (Humboldt-Universität zu Berlin & ZAS) will give a lecture “On the complexity of Greek verbal morphology”
Location: Cast Museum, Basement, Faculty of Philosophy, New Building

15.00 - 19.30: Presentations
Location: Room 14, Basement, Faculty of Philosophy, New Building

Those interested in attending the afternoon sessions, please inform organisers at demines@del.auth.gr.

Προκήρυξη Υποτροφίας Chevening για όλα τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλεί

12/09/2018

Ανακοινώνεται ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση και η Βρετανική Κυβέρνηση προσφέρουν μία υποτροφία Chevening στην Ελλάδα.

Η υποτροφία προσφέρει πλήρη χρηματοδότηση για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, της Δημόσιας Διοίκησης, της Διεθνούς Ανάπτυξης και των Πολιτικών Επιστημών σε ένα πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020.

Υποτροφίες Γαλλίας για Μεταπτυχιακές Σπουδές (15.5.2018) και Μεταδιδακτορική έρευνα (όλο το 2018)

04/04/2018

Δείτε εδώ τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας, ακ. έτους 2018-2019, προς Ελληνίδες και Έλληνες για:
 
1. μεταπτυχιακές σπουδές Μ2 (ή Μ1, μόνο στην περίπτωση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς δυνατότητα εισαγωγής στο M2 και κατόπιν αποδείξεως του προαναφερθέντος): αφορά σε υποψήφιους/-ες που

Υποτροφίες υποστήριξης κινητικότητας «Go Styria” σε Μεταπτυχιακό και Μεταδιδακτορικό επίπεδο (Πανεπιστήμιο Graz, Αυστρία), 3.5.2018

04/04/2018

Δείτε εδώ το πρόγραμμα υποτροφιών για την υποστήριξη της κινητικότητας μεταπυχιακών φοιτητών/-τριών και μεταδιδακτορικών ερευνητών/-τριών, της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz.
 
Η υποτροφία χορηγείται για 4 μήνες κατ' ανώτατο όριο, ενώ είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφίας για μικρότερο χρονικό διάστημα (1 έως 3 μήνες).
 
Η υποτροφία αφορά

Προγράμματα Υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (κάθε χρόνο, τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου)

04/04/2018

Δείτε εδώ τα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, με τις εξής κυριότερες δυνατότητες:
 
1. Διακρατικό Πρόγραμμα (Bilateral Program)
 

Υποτροφίες ΙΚΥ για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελλάδα (17.4.2018)

04/04/2018

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (3377/28.3.2018), το Ίδρυμα πρόκειται να χρηματοδοτήσει 700 θέσεις υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους (Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικέ

Request for Participation in the 3rd Photo Contest of the Silk-Road Universities Network (PHOCOS) 2018

26/03/2018

Το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος διοργανώνει διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό με τίτλο: Masks and People along the Silk Road” PHOCOS 2018, στον οποίο προσκαλούνται να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα συνημμένα αρχεία και τον δικτυακό τόπο:http://www.sun-silkroadia.org.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 31η Μαΐου 2018.