12 Ιουνίου 2018

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη μετάφραση; Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών European Society for Translation Studies International Association for Translation and Intercul...
11 Ιουνίου 2018

Αιτήσεις

Αιτήσεις υποψηφιότητας στην κατεύθυνση Διερμηνείας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές κάθε δεύτερο έτος στο διάστημα 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου και σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνε...
18 Μαΐου 2018

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετική βιβλιογραφία Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διερμηνεία; DG SCIC-DG Interpretation European Parliament Interpretation ...

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί 30 πτυχιούχοι οποιασδήποτε ειδικότητας ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ αρχίζει με την προκήρυξη θέσεων από την Ειδική Διατμηματική ...

Υποδομές

Χώροι διδασκαλίας Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιούνται σε αίθουσες διδασκαλίας που διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (υπολογιστές, προβολείς, διαδραστικοί ψηφιακοί πίνακες, κ.λπ....

Ερευνητική Δραστηριότητα

Axes of Research Research Project Year(s) Description Translation Studies The translations of Greek literature in foreign languages. Scientific responsible: T. Dimitroulia 2012- today Actualisation of th...

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία μπορεί να έχει τη μορφή: Θεωρητικής εργασίας ή Σχολιασμένης Μετάφρασης προς την Ελληνική Διπλωματική (Θεωρητική) Εργασία Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο φοιτη...

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου Κωδικός Τίτλος μαθήματος Ώρες/εβδομάδα ECTS Μετ 1-301 Αρχές Μεταφρασεολογίας 3 5 Μετ 5-001 Ελληνική Γλώσσα 1 3 5 Μετ 6-002 Τεχνολογία Πληροφορικής 1 (Ηλεκτρονικά Μ...

Κατεύθυνση Μετάφρασης

Μετάφραση ονομάζεται η γραπτή απόδοση γραπτού λόγου από μία γλώσσα σε μία άλλη. Σκοπός της Κατεύθυνσης Μετάφρασης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε ...