Άλλες Ανακοινώσεις

07/12/2016 9:24 AM
Βρείτε εδώ το ανανεωμένο πρόγραμμα των συναντήσεων. 

10/11/2016 9:19 AM
The American Culture Studies Department, part of the School of Cultural and Critical Studies at Bowling Green State University in Ohio, USA, is accepting applications for its graduate programs, both…

31/10/2016 8:46 AM
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), δια της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΠΕΘ, προδημοσίευσε προκήρυξη σχετικά με πρόγραμμα χρηματοδότησης Υ.Δ. – υπό τη μορφή υποτροφίας – για την εκπόνηση Διδακτορικής…

31/10/2016 8:45 AM
Βρείτε εδώ το πρόγραμμα των συναντήσεων. 

24/10/2016 10:17 AM
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις Ενημερωτικές Δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που διοργανώνονται το διάστημα 24-27 Οκτωβρίου 2016 στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Ανοικτής Πρόσβασης http://www.ekt.gr/el/events/20333 Βρείτε: το ενημερωτικό φυλλάδιο και…

29/09/2016 9:57 AM
Παρακαλούμε πολύ, για την επικοινωνία σας με το ΕΚΤ για θέματα που αφορούν το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης στο ΕΑΔΔ, να χρησιμοποιείτε τα…

08/09/2016 7:41 AM
Ανακοινώνονται η από 6.9.2016 α) ανακοίνωση και β) πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,  σχετικά με πρόγραμμα χορήγησης διακοσίων ογδόντα εννέα (289) υποτροφιών, στους επιστημονικούς τομείς των Φυσικών Επιστημών & Επιστημών Μηχανικού, των Επιστημών Ζωής και…

30/06/2016 12:07 PM
Το Τμήμα Αγγλικής ανακοινώνει ότι η κ. Ελισάβετ Σακελλαρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας, προσφέρει στη μνήμη της συναδέλφου Λίτσας Τραγιαννούδη το ποσό των 250 Ευρώ για την μερική…