Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ και Γ’ κύκλου, στο εσωτερικό, ακ. έτους 2017-2018 (20.6.2019)

12/03/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ και  Γ΄κύκλου σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, ακαδημαϊκού έτους 2017-18, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων.

- Αδελφών Ζωσιμά: για πτυχιούχους/-ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», καταγωγή από την Ήπειρο και ηλικία έως 36 ετών.

Υποτροφίες αριστείας για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλίας (15.5.2019)

04/03/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας προς Ελληνίδες/Έλληνες, που ολοκληρώνουν τώρα ή έχουν ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο έτη, ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10 για

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και χωρών της αλλοδαπής 2019

04/03/2019

Σύμφωνα με το 26373/Ζ1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσονται σαράντα πέντε (45) θέσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2019.

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών.

2. Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ( Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

Υποτροφίες υποστήριξης κινητικότητας "Go Styria" σε μεταπτυχιακό και μετα-διδακτορικό επίπεδο (Πανεπιστήμιο Graz, Αυστρία)

04/03/2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Tμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz, για την υποστήριξη της κινητικότητας

Προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

28/02/2019

Σύμφωνα προς το έγγραφο 25908/Ζ1/19.2.2019 του ΥΠΠΕΘ, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις, με ενδεικτική περιγραφή, των προγραμμάτων υποτροφιών του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας (CSC), ακ. έτους 2019-2020, για σπουδές πλήρους φοίτησης όλων των κύκλων (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, εκπόνηση Δ.Δ.), και σε αγγλόφωνα προγράμματα (μεταπτυχιακές σπουδές μόνο), οι οποίες καλύπτουν και το έτος γλωσσικής προετοιμασίας όπου δει.

The International Student Week in Timisoara” (ISWinT)

27/02/2019

Ανακοινώνεται ενημέρωση από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων που αφορά πρόσκληση προς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (έως 30 χρονών) να πάρουν μέρος στο “The International Student Week in Timisoara (ISWinT)',  που θα διεξαχθεί στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, κατά το διάστημα 22 Ιουλίου με 2 Αυγούστου 2019.

Το θέμα της διοργάνωσης φέτος είναι Learn Today, Change tomorrow. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και 7 Απριλίου 2019.

Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας

26/02/2019

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας της ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ ΑΠΘ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της σύνδεσης της έρευνας που παράγεται στο ΑΠΘ με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας διοργανώνει το Εργαστήριο Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας με σκοπό την υποκίνηση και εκπαίδευση των ερευνητών (όλων των Τμημάτων και Βαθμίδων) στην αξιοποίηση της έρευνάς τους.

Στο Εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Υποτροφίες Ουγγαρίας για σπουδές, έρευνα, θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού

26/02/2019

Από το Τμήμα Σπουδών, Α.Π.Θ., ήρθε ενημέρωση ότι σύμφωνα προς το έγγραφο 25940/Ζ1/19.2.2018 του ΥΠΠΕΘ, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις, με ενδεικτική περιγραφή, των προγραμμάτων υποτροφιών του κρατικού ιδρύματος υποτροφιών TEMPUS της Ουγγαρίας, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για:

1. σπουδές πλήρους φοίτησης (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)

Ταμείο κινητικότητας για την ελληνική νεολαία Υποτροφίες για νέους Έλληνες ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut niveau» (SSHN)

21/02/2019

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2019

 

Η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail