Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αγγλικής μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@enl.auth.gr ή στη διεύθυνση:

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24, Θεσσαλονίκη

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος διεκπεραιώνει όλα τα διοικητικά θέματα των φοιτητών/τριών του Τμήματος, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, που αφορούν στην εγγραφή, ακαδημαϊκή εξέλιξη, δηλώσεις στα μαθήματα των εξαμήνων κ.λπ. Βρίσκεται στον τρίτο όροφο του κτιρίου Καραθοδωρή (Διοίκησης) και δέχεται τους/τις φοιτητές/τριες και το κοινό 12.00-13.00 μμ.
Πληροφορίες: τηλ. 2310 99 5183.

Γραφείο Σπουδών

Το Γραφείο Σπουδών (308A) διεκπεραιώνει όλα τα ακαδημαϊκά θέματα των φοιτητών/τριών. Συγκεκριμένα, επιμελείται:

  • του προγράμματος μαθημάτων και εξετάσεων
  • της ανακοίνωσης της βαθμολογίας
  • του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.

Το γραφείο είναι ανοικτό για το κοινό και τους/τις φοιτητές/τριες 11.00-13.00 κάθε εργάσιμη ημέρα.
Πληροφορίες: τηλ. 2310 99 7479.

Σχόλια/Παρατηρήσεις/Παράπονα

Εκτός των παραπάνω μεθόδων επικοινωνίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας ή τα παράπονά σας.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ονοματεπώνυμο