Επιπλέον Υποστηρικτικές Δομές

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ. αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τις Θεματικές Βιβλιοθήκες των Σχολών και τις Τμηματικές Βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος συντάχθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ και εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (http://www.lib.auth.gr/node/167/). Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας βρίσκεται στον 3ο όροφο του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 308).

Άνοιγμα λογαριασμού στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Α.Π.Θ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Αγγλικής μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό στη Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, που βρίσκεται στη Νέα Πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής.

  • Για το άνοιγμα λογαριασμού απαιτείται η ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, η αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο και μία έντυπη αίτηση που συμπληρώνεται επί τόπου στη βιβλιοθήκη.
  • Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ως κάρτα βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται η ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
  • Η κάρτα βιβλιοθήκης είναι αυστηρά προσωπική και είναι απαραίτητη για κάθε συναλλαγή με τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου.
  • Τα στοιχεία δανεισμού και δανειζόμενου είναι απόρρητα.

Δικαίωμα Δανεισμού / Ανανέωση

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να δανείζονται δεκαπέντε βιβλία συνολικά στην κάρτα τους, απ΄ οποιαδήποτε βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., για ένα μήνα. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να τα ανανεώσουν μέχρι δύο φορές, και τηλεφωνικά, εκτός κι αν έχει γίνει κράτηση από κάποιον άλλο χρήστη. Για την καθυστερημένη επιστροφή των βιβλίων επιβάλλεται πρόστιμο 0.30 ευρώ την ημέρα, για κάθε βιβλίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται, τις συλλογές και τις πηγές που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του Τμήματος στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.enl.auth.gr/lib

Μπορείτε, επίσης, να δείτε τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://search.lib.auth.gr