Ομιλίες/Εργαστήρια

ΟΜΙΛΙΕΣ

Prof. John Esling Seminars | 6-8 Νοεμβρίου 2017

Θωμαή Δαλπαναγιώτη | Dictionary use in foreign language learning and teaching | 9 Ιουνίου 2017

Alexei Kochetov, University of Toronto | L1 influence on L2 assimilation: An EPG study of English /n/+stop sequences | 10 Μαΐου 2017

Susanna Rezzano Seminars | 8 & 10 Μαΐου 2017

Problematics of Culture and Theory | 14 Δεκεμβρίου 2016

Audiovisual Translation: Linguistic and creative issues in the translation of polysemiotic entertainment products | 8 Δεκεμβρίου 2016 

Ana Gigauri, Telavi State University of Georgia | Developing and adapting teaching materials for speaking | 14 Οκτωβρίου 2016

WORKSHOPS

Michal Wanke, University of Opole, Poland | Atlas.ti software | 1-3 Μαρτίου 2017

ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης

Ημ/νία: 01/12/2020 
Τόπος: Διαδίκτυο
Τίτλος: Pragmatic perspectives in translation advertisements
Αφίσα: δείτε εδώ

Ημ/νία: 22-23/9/2016 
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Συνέδριο ORCIT – Από την παραδοσιακή στη συνεργατική μάθηση: τεχνολογικά ενισχυμένη εκπαίδευση διερμηνέων 
Διοργάνωση: Ομάδα ORCIT και ΑΠΘ
URL: http://129.11.6.37/itc16/

Ημ/νία: 12-15/5/2016
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Η μετάφραση στη 13η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Ημ/νία: 8/4/2016 
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Ημερίδα εργασίας «Εφαρμογή της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ και δικαστηριακή μετάφραση και διερμηνεία»
Διοργάνωση: Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης σε συνεργασία με το ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ

Ημ/νία: 7/4/2016 
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Ημερίδα εργασίας «Αναβάθμιση του μεταφραστικού επαγγέλματος σε Ελλάδα και Κύπρο και πνευματικά δικαιώματα»
Διοργάνωση: Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης σε συνεργασία με το ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ

Ημ/νία: 12/4/2015 
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Διασυνοριακή ημερίδα εργασίας «Καθορισμός των απαιτήσεων έρευνας χαρτογράφησης του μεταφραστικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο»
Διοργάνωση: ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ και Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
URL: Πρακτικά και συμπεράσματα της ημερίδας εργασίας

Ημ/νία: 19/11/2013 
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Τίτλος: Ημερίδα «Προοπτικές για τις σπουδές διερμηνείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη»
Διοργάνωση: ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ
URL: Πρόγραμμα ημερίδας

Ανταλλαγή με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Σόφιας

Μια ομάδα φοιτητών και εκπαιδευτών από τη Σόφια επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη, όπου εκπαιδεύτηκε μαζί με τους φοιτητές μας στις 5-7 Μαΐου 2014. Έπειτα, στις 2-4 Ιουνίου 2014, οι φοιτητές μας επισκέφτηκαν τη Σόφια, προκειμένου να πραγματοποιήσουν από κοινού εκπαίδευση μαζί με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Μόσχας. Και οι δύο επισκέψεις περιελάμβαναν προσομοίωση συνεδρίου την τελευταία μέρα.

Ο Marco Benedetti στη Θεσσαλονίκη

Η επίσκεψη του Marco Benedetti στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2013 αποτέλεσε αφορμή για μια εκδήλωση ανοικτή σε φοιτητές, μέλη του διδακτικού προσωπικού και κοινό, κατά την οποία παρουσιάστηκε η διερμηνεία συνεδρίων, το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα και οι δυνατότητες σταδιοδρομίας για διερμηνείς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η εκδήλωση είχε μεγάλη προσέλευση και προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους φοιτητές. Επίσης, συνέβαλε σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου της διερμηνείας συνεδρίων μεταξύ των πανεπιστημιακών συναδέλφων.