Παλαιότερα Προγράμματα

1995-2008

 • Θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία
 • Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
 • Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός

ΦΕΚ4/Β’/11-1-1995, 482/Β’/24-6-96, 994/Β’/1-12-1995, 989/Β’/31-10-1996, 644/Β’/26-6-1998, 1073/Β’/30-8-2000, 1649/Β’/10-11-2006

2008 έως 2014

 • Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας
 • Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
 • Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός

ΦΕΚ703/B/2008

2014-2016

 • Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας
 • Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμοί

ΦΕΚ2191/B/2014

2016-2018

 • Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας
 • Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
 • Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές

ΦΕΚ2017/B/4-7-2016

2003-2021

 • ΔΠΜΣ Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

ΦΕΚ: 855/30-6-2003, 2208/12-8-2014