Παρουσιάσεις Προόδου Υποψήφιων Διδακτόρων

Το Τμήμα οργανώνει μια σειρά μεταπτυχιακών σεμιναρίων στην οποία υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τήτριες αλλά και ερευνητές του Τμήματος ή άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού παρουσιάζουν την έρευνά τους. Στο πλαίσιο αυτό οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την πρόοδο της διδακτορικής έρευνάς τους στην τριμελή επιτροπή τους αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Οι παρουσιάσεις γίνονται στην αίθουσα σεμιναρίων 308 και στην 417junior, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Παρουσιάσεις 2017-2018

20 Οκτωβρίου 2017, 13:15-14:15, 417j
“Englishness in the mid-twentieth century detective fiction: Rereading the queens of crime”
Μιχαηλίδου Σωτηρία

 

Παρουσιάσεις 2016-2017

16 Ιουνίου 2017, 09:00-10:00, αίθουσα σεμιναρίων 308
“The Impact of CLIL Teaching on Learners’ Working Memory, Proactive Interference and Retroactive Interference”
Κωνσταντινίδου Παρθένα

2 Ιουνίου 2017, 13:00-14:00, αίθουσα σεμιναρίων 308
“A corpus-based analysis of Greek adolescent students’ writing in English and Greek: A look into discourse and rhetorical features of writing from a new contrastive rhetoric point of view”
Ξαργιά Μαρία

2 Ιουνίου 2017, 14:00-15:00, αίθουσα σεμιναρίων 308
“Pre-school EFL language learners’ acquisition of lexical chunks”
Κόκλα Αναστασία

6 Απριλίου 2017, 14:00-15:00, αίθουσα σεμιναρίων 308
“An interdisciplinary approach to the study of literature: A corpus linguistic analysis of Margaret Atwood’s novels”
Χασιώτη Φιλιώ

2 Μαρτίου 2017, 10:00-11:00, 417j
“Poetry in Augmented Reality”
Πουρνάρα Ελισάβετ

16 Φεβρουαρίου 2017, 14:00-15:00, 417j
“Locative space in William Gisbon’s narrative: studying the case of Spook Country
Δεληογλάνης Βασίλειος​

9 Φεβρουαρίου 2017, 14:00-15:00, 417j
“Rethinking space; Mark Z. Danielewski and the 21st century American novel”
Μαντζάρης Θωμάς

18 Ιανουαρίου 2017, 09:00-09:45, αίθουσα σεμιναρίων 308
“An acoustic analysis of selected aspects of Greek for the development of a speech training tool for applications in education and speech pathology”
Κέλμαλη Ειρήνη

18 Ιανουαρίου 2017, 09:45-10:15, αίθουσα σεμιναρίων 308
“Εμπειρικά δεδομένα για την καταληπτότητα, κατανοησιμότητα και ξενική προφορά στη ΝΕ ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: Παιδαγωγικές Επιπτώσεις για τη διδασκαλία της προφοράς”
Μαυρουδή Αργυρώ

18 Ιανουαρίου 2017, 10:15-11:00, αίθουσα σεμιναρίων 308
“Phonological acquisition by bilingual children of selected linguistic backgrounds including Greek in different educational contexts: theoretical and pedagogical implications”
Χιονίδου Αναστασία

14 Δεκεμβρίου 2016, 09:00-09:45, αίθουσα σεμιναρίων 308
“Αξιολόγηση μεθόδων διδασκαλίας της προφοράς της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας”
Ανδρέου Παναγιώτης

14 Δεκεμβρίου 2016, 09:45-10:30, αίθουσα σεμιναρίων 308
“The Interlanguage Phonology of Bulgarian Learners of Modern Greek: Investigating Segmental acquisition and Evaluating Pronunciation Teaching Methods”
Milenova Milena

14 Δεκεμβρίου 2016, 10:30-11:15, αίθουσα σεμιναρίων 308
“An acoustic analysis of vowel production in the west Greek dialect of Preveza: A sociophonetic approach”
Λάζαρη Αρτεμισία

 

Παρουσιάσεις 2015-2016

24 Μαρτίου 2016, 15.30-16.30 
“Teaching English to young Greeks: effects on L2 development”
Νικολέττα Μπαλασοπούλου

11 Φεβρουαρίου 2016, 18:30-19:30
“Data-driven Learning: a novel way to teach Modal Verbs”
Παπαϊωάννου Βασιλική

11 Φεβρουαρίου 2016, 17:30-18:30
“Young learners’ L2 input/output under the corpus microscope: the Yolecore corpus”
Ζαπουνίδης Θωμάς

11 Φεβρουαρίου 2016, 16:30-17:30 
“Beyond the Gaming Table: Value Systems Εmerging from American Role-Playing Game Narratives” 
Νικολαΐδου Δήμητρα

28 Ιανουαρίου 2016, 14:00-15:00 
“Popular culture and national identity in interwar detective fiction: some theory”
Μιχαηλίδου Σωτηρία

28 Ιανουαρίου 2016, 13:00-14:00 
The Production of Space: Discipline, Capitalism and the State”
Κούτλα Δήμητρα

28 Ιανουαρίου 2016, 12:00-13:00 
“Visuality in Contemporary Fiction”
Μαντζάρης Θωμάς

21 Ιανουαρίου 2016, 10:00-11:00 
“Gay Camp and the Contemporary Music Stage”
Χατζηπαπαθεοδωρίδης Κωνσταντίνος

17 Δεκεμβρίου 2015, 11:00-12:00
Η Λαίδη Μακμπέθ στην Ελλάδα της άμεσης μεταπολεμικής εποχής: Η περίπτωση της μετάφρασης από τον Βασίλη Ρώτα (1962)”
Δαλπαναγιώτη Δήμητρα

10 Δεκεμβρίου 2015, 11:00-12:00
“Theorizing Neo-Victorian Space”
Ιωαννίδου Ελισάβετ

3 Δεκεμβρίου 2015, 14:00-15:00
Stephanie Strickland’s Print and Digital Poetics”
Πουρνάρα Ελισάβετ