Ανακοινώσεις ΠΜΣ

European Language Industry Survey 2021

21/01/2021

 

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ξεκινήσει την ετήσια έρευνα για τον κλάδο των γλωσσικών υπηρεσιών στην Ευρώπη (European Language Industry Survey – ELIS) η οποία θα είναι ανοιχτή ως τις 14 Φεβρουαρίου.

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, η έρευνα εστιάζει στις προσδοκίες, τα σχέδια και τις ανησυχίες των επαγγελματιών του κλάδου των γλωσσικών υπηρεσιών. Παράλληλα, για πρώτη φορά καλύπτει τους πελάτες γλωσσικών υπηρεσιών και τους παρόχους τεχνολογίας.

Προσφορά δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων από το Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας

21/01/2021

 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας, προσφέρονται από το εν λόγω Πανεπιστήμιο δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, σε διάφορα επιστημονικά πεδία, καθώς και δωρεάν μαθήματα Γερμανικών επιπέδου Α1, για το εαρινό εξάμηνο 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία και το σχετικό πληροφοριακό υλικό (pdf), που επισυνάπτεται.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

22/12/2020

 

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αρίθμ. 507/17-12-2020 όρισε ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών όσων βρίσκονται στο εξάμηνο συγγραφής κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 την 31η Μαρτίου 2021 λόγω COVID-19.

 

Ανακοίνωση δικαιούχων φοιτητών/τριών για απαλλαγή από δίδακτρα του ΔΜΣ Γλώσσας Λογοτεχνίας και Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση

01/12/2020

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την απαλλαγή διδάκτρων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του του ΔΜΣ Γλώσσας Λογοτεχνίας και Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση του ΠΜΣ Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με έτος εισαγωγής 2020-2021.

 

Ανακοίνωση δικαιούχων φοιτητών/τριών για απαλλαγή από δίδακτρα ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης

27/11/2020

 

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την απαλλαγή διδάκτρων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης με έτος εισαγωγής 2020-2021.

 

 

Newcastle University PhD studentships in speech perception, production and learning

19/11/2020

 

Applications are invited for PhD studentships in speech science at Newcastle University. We welcome applicants who are interested in all aspects of speech perception, production and learning. Note that eligibility for these awards has now been extended to international students. Studentships, to start in October 2021, will be awarded via open competition for two doctoral training partnerships:

 

• AHRC Northern Bridge Consortium, deadline Wednesday 13th January 2021.

 

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

30/10/2020

 

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 12 έως 36 μήνες. 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail