Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Ανακοίνωση για τη λήψη πτυχίου των μεταπτυχιακών φοιτητών & φοιτητριών του Τμήματος

21/07/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. δε θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας μεταπτυχιακών τον Ιούλιο του 2020. Θα πραγματοποιηθεί λήψη πτυχίου στις 28 Αυγούστου 2020.

 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους

·         Κατάθεση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.

·         Προώθηση της βεβαίωσης κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος

·         Επιβεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες

Σχετικά με τα αποτελέσματα για το ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

17/07/2020

 

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους/ες για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» με ειδίκευση «ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ότι τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος πιθανότατα τέλη Αυγούστου 2020.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών Β' και Γ' κύκλου, ακ. έτους 2017-2018 (20/7-19/10/2020)

09/07/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου), ακ. έτους 2017-18, σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, προς πτυχιούχους καταγόμενους από Ζαγορά Πηλίου/Σπέτσες/Ύδρα, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Ιουλίου έως και τις 19 Οκτωβρίου 2020.

 

Υποτροφίες Ιδρύματος Canon για έρευνα στην Ιαπωνία (15.2.2021)

08/07/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Canon, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διεξαγωγή έρευνας σε Ιδρυμα υποδοχής στην Ιαπωνία.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού Διπλώματος, εντός -κατά προτεραιότητα- της τελευταίας δεκαετίας από την υποβολή της αίτησης υποτροφίας. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το επιστημονικό πεδίο.

Υποτροφίες Πανεπιστημίου Alzahra (Τεχεράνη, Ιράν) για σπουδές Α', Β' & Γ' κύκλου σπουδών

08/07/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς το έγγραφο 86305/Z1/6-7-2020 του ΥΠΑΙΘ και το Φ.3226.43/ΑΣ305/30007/25-6-20 έγγραφο της Δ/νσης Μορφωτικών & Πολιτιστικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ, με το οποίο διαβιβάζονται οι από 22-6-2020 ρηματικές διακοινώσεις της Πρεσβείας του Ιράν στην Αθήνα, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Alzahra σε αλλοδαπούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών του.

Χορηγούνται 3 τύποι υποτροφίας:

Υποτροφίες ΙΚΥ/IFA για Μεταπτυχιακές Σπουδές και Μεταδιδακτορική Έρευνα στη Γαλλία (28.6.2020)

03/06/2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Αριστείας, σε συνεργασία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας και του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης για:

Παράταση υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για την ειδκευση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ

15/05/2020

 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την παράταση υποβολής αιτήσεων  για την ειδκευση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ.

 

Η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως 15/6/2020.

 

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ.

 

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

05/03/2020

 

Βρείτε εδώ την προκήρυξη θέσεων για την ειδίκευση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας 15 Μαρτίου με 15 Μαΐου 2020

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail