Άλλες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας Δωρεάς Ε. Σίμου για το ακαδ έτος 2021-2022

17/02/2021

 

Ανακοινώθηκε από το Τμήμα Κληροδοτημάτων Α.Π.Θ. χορήγηση – κατόπιν επιλογής – μίας  (1) υποτροφίας εξωτερικού, από τα έσοδα της Δωρεάς στη Μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο Παρίσι (Γαλλία) στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 

Παρασκευή, 2 Απρίλιος 2021 - 2:00 pm

Σχετικά έγγραφα:

Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης της έρευνας σε τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών – Ίδρυμα Gerda Henkel

17/02/2021

 

Το Ίδρυμα Gerda Henkel, με στόχο την υποστήριξη της έρευνας στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών και την ενίσχυση ανερχόμενων ερευνητών και ερευνητριών στη Γερμανία και στο εξωτερικό, διαθέτει μια σειρά προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή υποτροφιών και χρηματοδότησης ερευνητικού projects.

 

Υποτροφίες Τουρκίας για προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές, ακ. έτους 2021-22 (20.2.2021)

18/01/2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της Τουρκίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, που αφορά σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 2ου (Master’s) & 3ου κύκλου (PhD).

 

Έδρα UNESCO: Πρόσκληση συμμετοχής για το "European Master's Programme in Human Rights and Democratisation"

29/12/2020

 

Η Έδρα UNESCO ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, ανακοινώνει την πρόσκληση συμμετοχής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'European Master's Programme in Human Rights and Democratisation', στο οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «eTranslation: Υποστηρίζοντας τις τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και την Κύπρο»

27/11/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «eTranslation: 

Υποστηρίζοντας τις τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και την Κύπρο» στις 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00-13:15.

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του σεμιναρίου.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Π.Μ.Σ. "Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις"

07/07/2020

 

Ανακοινώνεται  η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. "Σπουδές στην Τοπική Ιστορία-Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις" με καταληκτική ημερομηνία την 13η Σεπτεμβρίου 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας   https://www.he.duth.gr.

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail