Μεταπτυχιακές σπουδές β' κύκλου | PhD

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους τομείς που το Τμήμα υπηρετεί και συγκεκριμένα στη(ν):

  • Θεωρητική Γλωσσολογία
  • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
  • Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμό
  • Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό
  • Συγκριτική Λογοτεχνία
  • Διαπολιτισμικές Σπουδές
  • Μετάφραση και
  • Διερμηνεία

Οι Διδακτορικές Σπουδές συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας στην Ελλάδα και στη διεθνή αναγνώριση του Τμήματος και του Α.Π.Θ. μέσω των ανακοινώσεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και των δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που πραγματοποιούνται ως απόρροια των διδακτορικών σπουδών.

Το  Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Οι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ακαδημαϊκό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. O μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail