Άλλες Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για διδάκτορες αναφορικά με το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

29/09/2016 9:57 ΠΜ
Παρακαλούμε πολύ, για την επικοινωνία σας με το ΕΚΤ για θέματα που αφορούν το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης
Διαβάστε περισσότερα


Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο εσωτερικό (6.10.2016)

08/09/2016 7:41 ΠΜ
Ανακοινώνονται η από 6.9.2016 α) ανακοίνωση και β) πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,  σχετικά με πρόγραμμα χορήγησης διακοσίων ογδόντα εννέα (289) υποτροφιών, στους επιστημονικούς τομείς των Φυσικών Επιστημών
Διαβάστε περισσότερα


Υποτροφία για υποψήφιες/ους διδάκτορες

30/06/2016 12:07 ΜΜ
Το Τμήμα Αγγλικής ανακοινώνει ότι η κ. Ελισάβετ Σακελλαρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας, προσφέρει στη μνήμη της συναδέλφου Λίτσας Τραγιαννούδη το ποσό των
Διαβάστε περισσότερα1 18 19 20