12 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη Υποτροφίας Chevening για όλα τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλεί

Ανακοινώνεται ότι το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση και η Βρετανική Κυβέρνηση προσφέρουν μία υποτροφία Chevening στην Ελλάδα. Η υποτροφία προσφέρει πλήρη χρηματοδότηση για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς της...