Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 το ΜΔΕ στη Γλωσσολογία θα είναι μερικής φοίτησης (24 μήνες).

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν τα εξής δύο προσφερόμενα μαθήματα επιλογής, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Γλ 545Ε - Υπολογιστική Γλωσσολογία και Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, διδάσκων: Καρασίμος Αθανάσιος

Γλ 558Ε - Νευρογλωσσολογία, διδάσκουσα: Περιστέρη Ελένη

Το μάθημα Γλ 558Ε - Νευρογλωσσολογία θα διδάσκεται Σάββατο πρωί. 
Για τα Σάββατα του χειμερινού εξαμήνου ισχύουν οι ακόλουθες ημερομηνίες:

7/10/2017
14/10/2017
21/10/2017
4/11/2017
11/11/2017
18/11/2017 αναβάλλεται
25/11/2017
2/12/2017
9/12/2017
16/12/2017
13/1/2018
20/1/2018
27/1/2018 
3/2/2018

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18

Γλ 600 - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στη Δομή.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail