31 Ιανουαρίου 2024

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας για την Ανάπτυξη και Βελτίωση του ΠΜΣ Το ΠΜΣ «Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας» εναρμονίζεται με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος και εφαρμόζει τη στρατηγική του ιδρύματος για υψηλής ποιό...
30 Ιανουαρίου 2024

Πολιτική Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει ως στόχο τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη και αναβάθμιση του στελεχιακού του δυναμικού, καθώς και την ενθάρρυνση της ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της έρευνας...
8 Νοεμβρίου 2023

Διδακτικό Προσωπικό

Γεωργακόπουλος Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής  306A |  +30 2310 997356 |  ageorgakopoulos@enl.auth.gr |  προσωπική σελίδα |  βιογραφικό  Ώρες συνεργασίας: ΔΕ 13:30-16:00 (onsite/online by appointment only  συνδεθεί...
10 Ιουλίου 2018

Δομή 2018-2023

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: Υποχρεωτικά μαθήματα Μαθήματα επιλογής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Γλωσσολογία ο/η μετα...
6 Απριλίου 2017

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Εαρινό Εάμηνο 2023-2024 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΔΜΣ στη Γλωσσολογία θα παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα του εξαμήνου και δύο μαθήματα επιλογής σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Γλ 522Υ -...
11 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 το ΜΔΕ στη Γλωσσολογία θα είναι μερικής φοίτησης (24 μήνες).   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 Οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν τα εξής δύο προσφερόμενα μαθήμ...

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία έχει έκταση 18.000 λέξεις. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας την 15η Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση παράτασης κατάθεση...

Δομή 2016-2018

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: α. Υποχρεωτικά μαθήματα β. Μαθήματα επιλογής γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Γλωσσολογία ο με...
22 Μαρτίου 2016

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Academic Phrasebank http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/   Cognitive Linguistics Research Group  http://www.enl.auth.gr/tclr/...

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στα 2.500 ευρώ. H καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε πέντε ισόποσες δόσεις (δύο δόσεις στο Α' και Β' εξάμηνο και μία δόση στο Γ' εξάμηνο). Οι τέσσερις πρώτες δόσεις καταβάλλονται την...