10 Ιουλίου 2018

Δομή 2018-2023

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: Υποχρεωτικά μαθήματα Μαθήματα επιλογής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Γλωσσολογία ο/η μετα...
6 Απριλίου 2017

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου 2023. Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα εδώ. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου 2022. Οι φοιτ...
11 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 το ΜΔΕ στη Γλωσσολογία θα είναι μερικής φοίτησης (24 μήνες).   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 Οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν τα εξής δύο προσφερόμενα μαθήμ...

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία έχει έκταση 18.000 λέξεις. Η εκπόνηση γίνεται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας την 15η Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση παράτασης κατάθεση...

Δομή 2016-2018

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα παρακάτω: α. Υποχρεωτικά μαθήματα β. Μαθήματα επιλογής γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Γλωσσολογία ο με...
22 Μαρτίου 2016

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Academic Phrasebank http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/   Cognitive Linguistics Research Group  http://www.enl.auth.gr/tclr/...

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στα 2.500 ευρώ. H καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε πέντε ισόποσες δόσεις (δύο δόσεις στο Α' και Β' εξάμηνο και μία δόση στο Γ' εξάμηνο). Οι τέσσερις πρώτες δόσεις καταβάλλονται την...

Αιτήσεις

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι/ες είναι: Έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση Βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα) Αντίγραφο πτυχίου Πιστοποιητικό αναλυτι...

Κριτήρια Εισαγωγής

Οι αιτήσεις αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: Βαθμός πτυχίου (30%) Συνάφεια πτυχίου (10%) Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο (10%) Ερευνητικές εργασίες και ερευνη...