Διπλωματική Εργασία

Για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε του Φακέλου Εργασιών. 

Η διπλωματική εργασία έχει έκταση 16.000-18.000 λέξεις και υποβάλλεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου (α) του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και (β) του επόμενου ακαδημαϊκού έτους για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Συστήνουμε στους φοιτητές/ριες που επιθυμούν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές σε πιο θεωρητική κατεύθυνση της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας να επιλέξουν τη διπλωματική εργασία. 

Η ερευνητική και διπλωματική εργασία είναι ατομική και συνεπώς εκπονείται μόνον από ΕΝΑ/ΜΙΑ φοιτητή/τρια.

Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να υποβάλουν μαζί με την προς αξιολόγηση διπλωματική τους εργασία, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής.

Οι προδιαγραφές για την Διπλωματική Εργασία βρίσκονται διαθέσιμες εδώ.

Η φόρμα για τη δήλωση Διπλωματικής Εργασίας βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται εδώ σε μορφή αρχείου Word και εδώ σε μορφή αρχείου Pdf.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail