Κριτήρια Εισαγωγής

Οι αιτήσεις αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Βαθμός πτυχίου (25%)
  2. Γραπτή εξέταση (30%)
  3. Προφορική εξέταση (20%)
  4. Ερευνητικές εργασίες με αντικείμενο συναφές προς αυτό του προγράμματος (15%)
  5. Συναφείς ερευνητικές/συγγραφικές δραστηριότητες (5%)
  6. Συστατικές επιστολές (5%)

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου. Ως ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός στις γραπτές εξετάσεις ορίζεται το έξι (6) που πρέπει να επιτύχουν οι υποψήφιοι/ες προκειμένου να συνεχίσουν στα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης.

Οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα διεξαχθούν το Σάββατο 24/6/2017 και ώρα 11:00-14:00 στην αίθουσα 417 στο Νέο Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής.

Γραπτή εξέταση

Η γραπτή, 3ωρη εξέταση, που αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογεί τις λογοτεχνικές γνώσεις και την κριτική και θεωρητική ικανότητα των υποψηφίων. Αποσκοπεί στην εξακρίβωση ουσιαστικών δεξιοτήτων, όχι απομνημόνευσης έργων ή γεγονότων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μια καλή, γενική κατάρτιση στην Αγγλική και στην Αμερικανική λογοτεχνία και κουλτούρα, ώστε να μπορούν να αντλούν παραδείγματα όπου απαιτείται, αλλά δεν υπάρχουν ορισμένα έργα, έναντι άλλων, που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν. 

Βιβλιογραφία: Για τους λόγους που διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία ή εξεταστέα ύλη για τις γραπτές εξετάσεις.

Προφορική εξέταση

Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν τουλάχιστον το βαθμό 6 στη γραπτή εξέταση θα κληθούν και σε προφορική εξέταση από μέλη της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων (γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στην αίτηση αριθμός τηλεφώνου ώστε να μπορεί ο/η υποψήφιος/α να ειδοποιηθεί εύκολα και γρήγορα για την ημερομηνία και ώρα). Στην προφορική εξέταση εκτός από τυπικές ερωτήσεις τίθενται και άλλες πιο ουσιαστικές που αφορούν στην προσέγγιση της λογοτεχνίας. 

Οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Παρασκευή 30/6/2017 από τις 11πμ και μετά (θα ανακοινωθούν οι ώρες προσέλευσης) στην αίθουσα 417j του Νέου Κτίριου της Φιλοσοφικής Σχολής.
Θα ειδοποιηθούν ατομικά για να προσέλθουν στη συνέντευξη μόνο όσοι/ες υποψήφιοι/ες πέτυχαν στη γραπτή εξέταση (λαμβάνοντας τον ελάχιστο βαθμό 6).

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail