Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το ΜΔΕ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές θα είναι πλήρους φοίτησης.

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-17

Οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Λογ 590Υ - Λογοτεχνική Θεωρία και Κριτική, διδάσκων: Καναράκης Ιωάννης

Λογ 568Ε - Παγκοσμιοποίηση και Tαυτότητα, διδάσκων: Gratale Joseph

Λογ 569Ε - Ειδικά Θέματα Ι: Σύγχρονη Βρετανική Γραφή: Άτομο και Κοινωνία, διδάσκουσα: Ρουπακιά Λυδία

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-17

Οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν τα εξής τρία μαθήματα, σύμφωνα με το ανακοινωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα:

Λογ 500Ε - Μείζονες Συγγραφείς, διδάσκουσα: Κροντήρη Τίνα

Λογ 521Ε - Θεατρικά Έργα, Κοινωνία, Πολιτισμός, διδάσκουσα: Δέτση Ζωή

Λογ 591Υ - Μέθοδοι και Εργαλεία Έρευνας, διδάσκουσα: Στεφανίδου Αναστασία

Και θα ξεκινήσουν τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας:

Λογ 600 - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στη Δομή.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΠΘ 

E-University 

E-Learning

Webmail