Ερευνητικά Πεδία

phonlab

Το Τμήμα Αγγλικής αποτελείται από τέσσερις Tομείς:

Ανά Τομέα, πραγματοποιείται έρευνα στα ακόλουθα πεδία:

 • Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
  Κατάκτηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, Μεθοδολογία Γλωσσικής Διδασκαλίας, Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς, Γενική Γλωσσολογία, Σημασιολογία, Γνωστική Γλωσσολογία, Μεταφορά, Η Γλώσσα των Συναισθημάτων, Η Αγγλική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα και η Εκμάθησή της στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία, Απόκτηση Πρώτης και Δεύτερης Γλώσσας, Ατομικές Διαφορές στη Μάθηση, Μεθοδολογία Διδασκαλίας Γλωσσών, Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού για Μικρούς Μαθητές, Κατάκτηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, Επιτελικές λειτουργίες και απόκτηση γλώσσας, Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, Τροπικότητα, Ιστορική Γλωσσολογία, Συντακτική μεταβολή, Διαχρονία των δομών ορισμάτων, Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία, Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, Εκπαιδευτική Γλωσσολογία, Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, Γλωσσολογική Μορφολογία, Κλιτική Μορφολογία, Τεκμηρίωση και Περιγραφή Γλωσσών και Διαλέκτων υπό Εξαφάνιση, Η Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα, Πραγματολογία, Γλώσσα στα ΜΜΕ, Έλλειψη, Φωνητική, Φωνολογία, Φωνολογική Κατάκτηση, Διαταραχές της Ομιλίας, Απόκτηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρούς Μαθητές, Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς, Φωνολογία, Μορφοφωνολογία, Φωνολογική Τυπολογία, Διεπαφή Φωνητικής-Φωνολογίας, Μετρική, Σύνταξη, Σημασιολογία, Χρόνος, Όψη, Έγκλιση και Τροπικότητα, Τυπολογία, Γραμματικοποίηση, Μετάφραση και Ορολογία, Η Γραμματική στη Γλωσσική Διδασκαλία 
 • Τομέας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
  Αγγλική Λογοτεχνία του 20ού αιώνα, Πολιτισμική και Μετα-αποικιοκρατική Θεωρία, Φεμινισμός, Μοντερνισμός, Ρεαλισμός, Σπουδές Φύλου και Σεξουαλικότητας, Φεμινιστική Θεωρία και Κριτική, Θεωρίες Σωματικότητας, Θεατρικό Εργαστήρι, Λογοτεχνία της Αναγέννησης, Γυναίκες Συγγραφείς της Αναγέννησης, Σαίξπηρ, Σπουδές Πρόσληψης, Σπουδές Φύλου, Αγγλικός Ρομαντισμός, Ρομαντισμός και Φιλελληνισμός, Αγγλο-Ιταλικές Λογοτεχνικές και Πολιτισμικές Σχέσεις, Ιστορία του Βιβλίου, Ταξιδιωτική Λογοτεχνία, Πολιτισμικές Σπουδές και Σπουδές Φύλου
 • Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
  Αμερικανική Λογοτεχνία και Θέατρο του 18ου και 19ου αιώνα, Πολιτική Ιδεολογία και Πρώιμος Αμερικανικός Πολιτισμός, Αμερικανικό Μυθιστόρημα του 20ού αιώνα, Λογοτεχνία του Αμερικανικού Νότου, Πολιτισμικές Σπουδές, Κριτική Θεωρία, Φεμινιστική Θεωρία, Κίνημα Πολιτικών Δικαιωμάτων, Αμερικανική Εθνοτική Λογοτεχνία και Λογοτεχνία των Μειονοτήτων, Ελληνο-Αμερικανική Λογοτεχνία, Κριτική Θεωρία, Μοντέρνα και Σύγχρονη Αμερικανική Λογοτεχνία, Αφρικανο-Αμερικανίδες Συγγραφείς, Επιστημονική Φαντασία και Ουτοπική Λογοτεχνία, Φεμινιστική Θεωρία και Κριτική, Μεταμοντερνισμός και Κυβερνοθεωρία, Αμερικανικό Θέατρο, Κριτική Θεωρία, Πειραματικό Θέατρο, Θεωρία Θεάτρου, Θεατρικό Εργαστήριο, Σύγχρονη Αμερικανική Πεζογραφία και Ποίηση, Μεταμοντερνισμός, Κυβερνοκουλτούρα/Κυβερνοπάνκ (με έμφαση στη λογοτεχνία του William Gibson), το Τεχνολογικό Ανοίκειο, Graphic Novels, Λογοτεχνική Παραγωγή και Νέα Μέσα, Ψηφιακή Λογοτεχνία
 • Τομέας Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών
  Σπουδές Μετάφρασης και Διερμηνείας, Μεταμοντέρνα Πεζογραφία, Κριτική Θεωρία, Γυναικείες Σπουδές, Σύγχρονη Αμερικανική Πεζογραφία, Σπουδές Κινηματογράφου, Πολιτισμικές Σπουδές, Σημειωτική, Μετάφραση, Ρητορική, Σπουδές Λαϊκής Κουλτούρας