Ερευνητικές Ομάδες

Ερευνητική Ομάδα Γνωσιακής Γλωσσολογίας

Ιστοσελίδα: www.enl.auth.gr/tclr

Η Ερευνητική Ομάδα Γνωσιακής Γλωσσολογίας δραστηριοποιείται στο Τμήμα Αγγλικής του ΑΠΘ, υπό την επίβλεψη της καθ. Αγγελικής Αθανασιάδου.

Απευθύνεται σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται 2 φορές το μήνα.

Ο σκοπός της Ερευνητικής ομάδας Γνωσιακής Γλωσσολογίας είναι:

 1. Η μελέτη, η συζήτηση και ο σχολιασμός των πιο πρόσφατων εκδόσεων που σχετίζονται με τα μη κυριολεκτικά σχήματα Γλώσσας και Σκέψης μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση βασισμένη σε βιβλιογραφία και έρευνες των περιοχών της Γνωσιακής Γλωσσολογίας, της Γνωσιακής Ψυχογλωσσολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών.
 2. Ο εποικοδομητικός σχολιασμός των διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών των μελών της Ερευνητικής Ομάδας.
 3. Η οργάνωση Συμποσίων και Θεματικών Ενοτήτων σε Συμπόσια και Συνέδρια.
 4. Η συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα.

Ερευνητική Ομάδα Γλωσσικής Ανάπτυξης και Διαταραχών (ΕΟΓΑΔ)

Ιστοσελίδα: http://www.enl.auth.gr/langlab/research_group.html 

Βασικός σκοπός της ΕΟΓΑΔ είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη της ερευνητικής ομάδας να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω στη μέχρι τώρα έρευνα, όπως παρουσιάζεται σε άρθρα που θα επιλέγουν ή/και σε προσωπική τους έρευνα στο πεδίο της Ψυχογλωσσολογίας, και συγκεκριμένα στη διεπαφή της σύνταξης με τη μορφολογία, φωνολογία, σημασιολογία ή πραγματολογία σε συνάρτηση με την απόκτηση της μητρικής γλώσσας, την κατάκτηση της δεύτερης/ξένης, τη διγλωσσία και τις γλωσσικές διαταραχές (μη τυπική ανάπτυξη μητρικής γλώσσας, παθολογία λόγου).

Οι συναντήσεις κατά κύριο λόγο συνίστανται στη(ν):

 1. παρουσίαση άρθρου δημοσιευμένου σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
 2. παρουσίαση προσωπικής έρευνας (σε εξέλιξη ή ολοκληρωμένη)
 3. παρουσίαση, με τη μορφή εργαστηρίου, πειραματικών τεχνικών/μεθόδων και εργαλείων όπως και ευρημάτων ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Γλωσσικής Ανάπτυξης και Φωνητικής
 4. συζήτηση πάνω σε ένα θέμα στο οποίο γίνεται εισήγηση με σκοπό να σκεφτούμε πιθανά θέματα έρευνας και τρόπους διεξαγωγής της.

Eρευνητική Ομάδα Πολυτροπικής Αφήγησης

 

 

Ιστοσελίδα: http://www.enl.auth.gr/multimodal/

Η Eρευνητική Ομάδα Πολυτροπικής Αφήγησης (Multimodal Research and Reading Group) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Αναπλ. Καθηγήτριας Τατιανής Ραπατζίκου. Μέλη της ομάδας είναι ερευνητές και Υποψ. Διδάκτορες. Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται 1 φορά το μήνα.

Ο σκοπός αυτής της ομάδας είναι:

 1. Παρουσιάσεις των μελών της ομάδας με έμφαση τη διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα της πολυτροπικότητας, ψηφιακής και διαμεσικής αφήγησης, και ψηφιακής λογοτεχνικής παραγωγής.
 2. Συνεργασία των μελών της ομάδας με επισκέπτες ερευνητές μέσω της οργάνωσης στοχευμένων ερευνητικών σεμιναρίων.
 3. Συμμετοχή των μελών της ομάδας με θεματικά πάνελ σε Συμπόσια και Διεθνή Συνέδρια.
 4. Σχεδιασμός εργαστηρίων σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 5. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων που άπτονται άμεσα των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών της ομάδας.