30 Οκτωβρίου 2020

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

  Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) αποσκοπεί στη χ...
7 Οκτωβρίου 2020

Παράταση υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους εισακτέους στο ΔΜΣ Γλώσσα Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 2020-2021

      Παρατείνεται κατά μία μέρα η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα δίδακτρα για τους εισακτέους στο ΔΜΣ Γλώσσα Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση 2020-2021. Οι ...
28 Σεπτεμβρίου 2020

Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

    Στόχος της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορεςείναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρ...
9 Σεπτεμβρίου 2020

Υποτροφία (Fellowship) του ιδρύματος Azrieli για μεταδιδακτορική έρευνα (1.11.2020)

  Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ιδρύματος Azrieli (Ισραήλ) σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών (fellowships) εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στους τομείς:...